Verkeer en bereikbaarheid

  • Meer fietsenstallingen in de binnenstad.
  • Veiligheid van fietsers en voetgangers krijgt voorrang.
  • Goede bereikbaarheid van en naar de Randstad – vooral ook per openbaar vervoer.
  • Pak onveilige kruisingen aan: Liornestraat, Keern en andere oversteken.

Hoorn bereikbaar

HOP staat positief tegenover de huidige ontwikkeling van de “Poort van Hoorn” en het stationsgebied: het busstation wordt verplaatst naar de noordzijde van het station waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen aan de stadskant. Investeringen kunnen deels worden terugverdiend door woningbouw in het Stationsgebied, de Vale Hen en het Pelmolenpad.

Hoorn is een aantrekkelijke stad voor ondernemers, waar ook werknemers die elders werken, graag willen wonen. HOP wil woon-, leef- en recreatiestad blijven promoten en versterken.

Hoorn groeit en onze infrastructuur moet meegroeien, ook om bereikbaar te blijven voor de regio en van en naar de Randstad. De files nemen, door de economische groei, al weer toe. Daarom moet Hoorn actief meewerken aan oplossingen met partners als het Rijk, de Provincie en de Spoorwegen. De huidige spoorwegovergangen zijn knelpunten, maar mega-investeringen vergen groot en breed draagvlak van de politiek en de inwoners. Daarom wil HOP constructief meedenken over oplossingen en legt zich niet op voorhand vast op scenario’s. Voorafgaande periodes hebben aangetoond dat politieke loopgraven alleen maar leiden tot stilstand.

Er komen steeds meer auto’s bij. Het verkeer staat vaker stil en er is minder parkeerruimte beschikbaar. HOP wil graag dat de hele gemeente op een prettige manier bereikbaar blijft, ook voor de automobilist. Wel is de beschikbare ruimte aan grenzen gebonden en daarom stimuleren wij het fietsen en zien graag dat de fietsroutes tussen de wijken en de binnenstad worden verbeterd. Hoorn wordt op dit moment in tweeën gesplitst door de Provincialeweg. HOP ziet die splitsing graag verdwijnen door meer ongelijkvloerse (bruggen) oversteken te realiseren. Dit zorgt voor betere doorstroming op de gehele Provincialeweg en veiligere verbindingen voor de fietsers. Daar hoort dan ook bij dat er meer en betere stallingsmogelijkheden komen in de binnenstad. Hierdoor ontstaat er voor alle gebruikers meer ruimte om de binnenstad te gebruiken.