Wonen, werken en leven in een veilig, bereikbaar en bruisend Hoorn. Daarvoor vraagt de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) uw steun. Met gezond verstand en beide benen op de grond laat HOP uw stem écht tellen. De overheid is er voor u en niet andersom. HOP luistert, blijft in gesprek met de inwoners en is zich er volledig van bewust dat de gemeente van alles doet met uw belastinggeld.

HOP kiest in alles voor de menselijke maat, voor de opbouw van de samenleving, het scheppen van meer werk en het in stand houden van sociale ondersteuning voor mensen die daar recht op hebben: met jeugdzorg, huishoudelijke hulp en perspectiefvolle ondersteuning van mensen met een uitkering.

HOP staat voor een begrijpelijke manier van politiek bedrijven, zonder grote woorden en holle kreten. Open en eerlijk. HOP heeft bewezen een rechte rug en een sociaal en ondernemend hart te hebben. Na vier jaar oppositie voeren, kennis vergaren en ervaring opdoen, vragen wij uw steun ons groot genoeg te maken om verantwoordelijkheid te kunnen gaan dragen in de volgende coalitie met een warm kloppend menselijk hart.  Voor onderstaande kwesties gaan wij ons –onder meer- hard maken:

Wilt u in 1 keer complete de tekst lezen van ons verkiezingsprogramma, klik dan hier: https://hop-hoorn.nl/verkiezingsprogramma-hop-2018-2022/