Het stadhuis blijft op de Nieuwe Steen.

Het stadhuis van Hoorn krijgt definitief een nieuwe toekomst op de Nieuwe Steen. De gemeenteraad heeft gisteravond met 19 tegen 14 stemmen besloten voor renovatie te gaan, in plaats van nieuwbouw in de Poort van Hoorn.
Een nieuw ’Huis van de Stad’, ten noorden van het NS-station, had de voorkeur van het college, maar de coalitie stemde verdeeld.
Fractie Tonnaer en VVD (op Bert van Dijkhuizen na) vinden een stadhuis niet passend in het verblijfsgebied dat de Poort van Hoorn moet worden. Verder stemden CDA, PvdA, DRP en de fracties van Verdonk en Koekkoek voor renovatie.
Gestript
Het huidige stadhuis aan de Nieuwe Steen is verouderd, verkwist energie en biedt geen goede werkplek. Niets doen is geen optie. De kosten van nieuwbouw en renovatie (waarbij het huidige gebouw tot op het beton wordt gestript) lopen niet veel uiteen. De keuze moest dus op andere argumenten worden gebaseerd.
Heel wat argumenten voor of tegen waren al genoemd en werden gisteren herhaald. ’Goede bereikbaarheid’ en ’parkeerproblemen’ zelfs door beide kampen.
Voorstanders van nieuwbouw benadrukten het vertrouwenwekkende signaal voor andere investeerders in de Poort van Hoorn en de snellere ontwikkeling die dan te verwachten valt. Ze wezen op de kans om energieneutraal te bouwen, op de meerwaarde van samenwerking met de bibliotheek en andere publieke instellingen en het vrijkomen van het terrein van het huidige stadhuis voor betaalbare woningen.
De pleitbezorgers van renovatie (’Goede service is belangrijker dan mooie service’, herhaalde CDA’er Dick Bennis) vinden dat er niks mis is met de huidige locatie: centraal gelegen in Groot Hoorn, in een karakteristiek gebouw dat behouden blijft en als voorbeeld kan dienen voor verduurzaming. De Poort van Hoorn redt het wel zonder stadhuis, investeerders staan te trappelen, menen zij, ondanks brieven van grondeigenaar NS en de provincie, die de vliegwielfunctie van een Huis van de Stad benadrukten.
In de commissievergadering van 27 augustus werd al duidelijk dat een meerderheid voor renovatie zou kiezen. De VVD (vijf zetels) was een jaar geleden nog voorstander van nieuwbouw, maar raakte er ’door voortschrijdend inzicht’ van overtuigd dat renovatie verstandiger is. Fractievoorzitter Chris de Meij liet in de commissie doorschemeren dat aan nieuwbouw extra financiële risico’s kleven, maar daar had hij het gisteren niet meer over. De VVD voorziet parkeerproblemen bij nieuwbouw en ziet voor het verblijfsgebied geen toegevoegde waarde van een gebouw dat na vijf uur en in het weekend dicht is.
Na de uitgebreide discussie zei wethouder Arthur Helling berustend dat de gemeenteraad alle nodige informatie heeft gekregen en dat op basis daarvan een meerderheid voor renovatie is. „Mijn vervolgopdracht is nu om met die uitspraak aan de gang te gaan.’’
Plumpudding
Wethouder Samir Bashara liet zich de uitspraak ontlokken dat de Poort van Hoorn zonder Huis van de Stad ’niet als een plumpudding in elkaar zal storten’.
Zowel Chris de Meij als Dick Bennis trok daaruit de conclusie dat het ’vanaf nu volle kracht vooruit is met de Poort van Hoorn