Partijprogramma

HopHoorn_banner_Hoorn_1

Hoornse Onafhankelijke Partij – Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Eerlijk naar de kiezers, met een rechte rug

Beginselen

Wonen, werken en leven in een veilig en bruisend Hoorn. Dat is waar de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) voor gaat en daar vragen wij uw stem voor. Met gezond verstand en beide benen op de grond wil HOP uw stem écht laten tellen. De overheid is er voor u en niet andersom. HOP luistert. We blijven in gesprek met de inwoners om van u te horen wat er beter kan.

We kunnen niet alles, dus wat is het belangrijkste voor de mensen? Ook de gemeente kan niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Dat betekent keuzes maken. HOP kiest voor de opbouw van de samenleving en – juist in deze moeilijke tijd – niet voor luxe en beton.

HOP staat voor een begrijpelijke manier van politiek bedrijven, zonder grote woorden en holle kreten. Open en eerlijk. HOP wil kiezers recht in de ogen kunnen blijven kijken. Hoewel er om iets te bereiken compromissen moeten worden gesloten, zijn we vooral een partij die de rug recht houdt. We vertellen de kiezers eerlijk van tevoren aan welke standpunten voor ons niet valt te tornen.

Liever eerlijk in de oppositie, dan met kiezersbedrog in de coalitie!

Onze lijsttrekker

“Vanuit de journalistiek en het communicatievak probeer ik al mijn leven lang bruggen te slaan tussen de samenleving en de politiek. Het zinloze toegangsuur voor de horeca in Hoorn was voor mij de druppel om zelf de brug over te gaan. De spelletjes, het kiezersbedrog en het treiteren van burgers en ondernemers leidden er uiteindelijk toe dat ik nu dan de lijsttrekker van de Hoornse Onafhankelijke Partij ben geworden. Een club van mensen uit de hele samenleving die samen oprecht, onafhankelijk en eerlijk van binnenuit willen proberen iets te gaan veranderen. HOP is een partij zonder een verleden, maar met een toekomst. Zonder toverstokje, maar met veel inzet, willen wij een bijdrage leveren om onze stad in deze moeilijke tijd verder te helpen. Dat vraagt soberheid van de overheid, maar ook de wil om van Hoorn een sociale en ondernemende stad te maken. Ik ga mijn best doen voor alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Dit is mijn belofte waar ik uw vertrouwen voor vraag.”

Robert Vinkenborg, lijsttrekker HOP

Nieuwe bezems vegen schoon

Op naar één sterke lokale onafhankelijke volkspartij. HOP is een partij voor de toekomst en de enige echt onafhankelijke lokale partij van Hoorn, die niet is belast met afsplitsingen van partijen uit het verleden. Op termijn streeft HOP naar één grote eensgezinde lokale, brede, onafhankelijke volkspartij voor Hoorn. Samenwerking met andere lokale groeperingen sluiten we daarom niet uit.

Bruisende stad Hoorn

Weg met dat zinloze toegangsuur! Breekpunt voor HOP.

HOP is wars van de nodeloze betutteling van burgers en ondernemers. Toegangs- en sluitingstijden moeten zoveel mogelijk worden vrijgelaten. Ook moet het voor horecaondernemers mogelijk zijn om gedurende de nacht eten te verkopen.

HOP zal niet deelnemen aan een coalitie die het huidige toegangsuur op 1 uur wil houden. Weliswaar besloot de gemeenteraad onlangs tot verruiming van het toegangsuur naar 2 uur: hetis daarmee nog niet afgeschaft. De burgemeester heeft de ruimte gekregen om eerst met de regio te gaan praten. Besluiten van de huidige gemeenteraad hoeven niet automatisch te worden overgenomen door de volgende. Daarom wil HOP met dit breekpunt ondubbelzinnig duidelijk maken dat het nu over moet zijn: het toegangsuur moet minimaal terug van 1 naar 2 uur of helemaal afgeschaft. Dat veel partijen met de verkiezingen in zicht draaien, is helder. HOP hoopt dat de kiezer niet vergeet dat deze draai veel te laat komt en welke partijen jarenlang verantwoordelijk waren voor de zinloze betutteling van ondernemers en burgers.

Hoorn evenementen- en popstad

Hoorn staat op de zevende plek als evenementenstad in Nederland. En daar zijn we trots op. Toch wordt dit onvoldoende door de inwoners ervaren. “Hoorn op de kaart” is een veel gehoorde kreet, maar nieuwe initiatieven voor evenementen stuiten vaak op onwil van de gemeente. Hoorn moet een echte evenementen-/popstad worden. De gemeente moet minder regels stellen, maar initiatieven juist aansporen en ondersteunen. Hoorn barst van het talent. Hoorn moet mogelijkheden (laten) creëren dit talent aan de buitenwereld te laten zien. Hoorns talent moet niet naar het grote publiek, het grote publiek moet naar Hoorn! Geen dichte deuren, maar rode lopers!

Wij zouden graag zien dat Hoorn een poptempel creëert op een toonaangevende plek in de binnenstad. Op die manier ontstaat er een Paradiso aan het water. Let’s go to the Hop krijgt een nieuwe betekenis. Niet alleen een grote concertzaal, maar ook oefenruimtes, muziek-, dans- en theaterscholen kunnen een plek krijgen in dit megaculturele verzamelgebouw. Om te slagen als poptempel ligt het huidige Manifesto helaas te ver van de binnenstad en het station af en kan deze een andere bestemming krijgen.

Hoorn levende stad aan het water

Voor haven- en toeristenstad Hoorn ligt het grootste kapitaal aan het water. Teveel kansen zijn blijven liggen. HOP Hoorn geeft hoge prioriteit aan recreatieve ontwikkelingen langs onze kustlijn om onze Voor haven- en toeristenstad Hoorn ligt het grootste kapitaal aan het water. Teveel kansen zijn blijven liggen. HOP Hoorn geeft hoge prioriteit aan recreatieve ontwikkelingen langs onze kustlijn om onze inwoners en bezoekers er nog meer van te laten genieten.
Denk aan een boulevard bij de nieuwe jachthaven, toeristische ontwikkeling van de Westerdijk en het havengebied. Samenwerking met private partijen moet worden bevorderd. Met partijen als Van der Valk en de rederijen liggen er gemeenschappelijke belangen en uitdagingen. HOP ziet veel in meer publiek-private samenwerking.

Alcohol en jeugd in Hoorn – door HOP Jongeren

“Wij willen voorstellen dat er soepel wordt omgegaan met jeugd tussen de 16 en 18 jaar. Die tot voor kort nog gewoon uit konden op de Roode Steen. Per 1 januari 2014 is het nieuwe alcoholbeleid naar 18+ gegaan. De jongeren tot 18 jaar kunnen nu niet meer uit. Hierdoor komt er meer overlast in de woonwijken en buiten de uitgaansgelegenheden. Wij (een groep jongeren tussen de zestien en achttien) kunnen nu moeilijker uit. De groep moet splitsen omdat er een paar wel de uitgaansgelegenheden inkomen, en een paar moeten thuis blijven omdat ze nergens meer naar binnen mogen. Vanaf 2012 zijn deze jongeren altijd uitgegaan in Hoorn. Deze maatregen zorgen voor veel onrust onder jongeren. Jongeren van 18+ gaan ook minder naar de horecagelegenheden omdat de rest van de vriendengroep niet wordt toegelaten. Er is gebleken dat de 16-tot 18-jarigen niet eens problemen hebben met het alcoholverbod, maar meer met het feit dat ze de kroegen niet meer inkomen.

Veel jongeren tussen de 17 en 18 jaar gaan andere manieren zoeken om toch op de zaterdagavond iets leuks te gaan doen. De jongeren denken vaker na over vervalsing van legitimatie dan voorheen. Er wordt altijd alcohol gedronken, ook na deze maatregel. Voor dit probleem onder de jongeren is een goede oplossing bedacht:

Het bandjessysteem:

Om vanaf 16 toch een horecagelegenheid in te komen hebben wij dit bedacht. Iedereen tussen de 16 en 18 jaar krijgt een bandje bij het betreden van de uitgaansgelegenheid. Dit bandje betekent dat er geen alcoholhoudende drank aan de jongeren geschonken mag worden. Koop je aan de bar meer dan twee alcoholhoudende drankjes, dan moet iedereen voor wie je een alcoholhoudend drankje haalt, zich komen legitimeren. In Maastricht wordt dit beleid ook gehanteerd met groot succes. De horecaondernemer is bij dit beleid niet verantwoordelijk, wel de minderjarige met de drankjes. Als men dit beleid hanteert, zal het makkelijker zijn om structureel te controleren op naleving van de nieuwe regels. Ook het toegangsuur zou tot twee uur verlengd moeten worden. Veel jongeren komen op dit moment tussen half 1 en 1 uur. Dit zorgt voor lange rijen bij de uitgaansgelegenheden, met als gevolg dat mensen er niet meer naar binnen kunnen omdat het dan al 1 uur is. Dit zorgt voor veel irritatie onder de jongeren. Als het toegangsuur verlengd wordt naar twee uur, zullen de jongeren in groepen komen en zal de doorstroming beter gaan.

Dit zal positief worden ervaren.”

HOP Jongeren

Geen peperdure tunnel zonder draagvlak

HOP staat positief tegenover de ontwikkeling van de “Poort van Hoorn” en het stationsgebied. HOP zet vraagtekens bij het creëren van meer winkelpanden en kantoren gezien de huidige leegstand en vindt dat in het huidige economische klimaat hoge uitgaven zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen.

De Poort van Hoorn-plannen zijn zwaar verouderd en aan herziening toe. HOP wil niet blind doorgaan op de ingeslagen weg, maar nauwgezet onderzoeken wat echt nodig en haalbaar is. Ook komen er steeds meer onvolkomenheden in de plannen en financiële dekking aan het licht die een zorgvuldige heroverweging nodig maken. HOP meent dat ontwikkelingen in het stationsgebied ook zonder tunnel mogelijk zijn.

Vele tientallen miljoenen voor een tunnel: alleen met ondubbelzinnig draagvlak

Hoeveel gaat die tunnel nu precies kosten? Een ondubbelzinnig antwoord op die vraag is nog niet gegeven. Dat antwoord moet er zijn om een goede afweging te maken. Het is in deze tijd onverantwoord om jaarlijks 1,7 miljoen uit geven aan een tunnel als daar niet een ondubbelzinnig draagvlak van de bevolking voor is. We zijn niet principieel voor- of tegen een tunnel, maar er zijn veel andere zaken die nu belangrijker zijn in onze gemeente. Wij respecteren dat er voor- en tegenstanders van de tunnel zijn, maar willen de uiteindelijke beslissing bij de inwoners leggen.

Jeugd en jongeren

Geef ze de ruimte en een eigen plek

Hoorn dreigt te vergrijzen door wegtrekkende jongeren en dat is slecht voor onze hele lokale samenleving. HOP wil er alles aan doen de jongeren die hier opgroeien hier ook kansen te bieden. Daarom moet de jeugd meer worden betrokken bij beslissingen die hen aangaan. Speerpunt is het bieden van mogelijkheden aan de jeugd om betaalbaar te wonen in Hoorn. Stimulansen in de vorm van startersleningen juichen wij toe.

HOP wil concrete plannen maken met de jeugd over uitgaansmogelijkheden. HOP denkt hierbij aan een 18- kroeg, zodat er ook na de invoering van het alcoholverbod beneden de 18 jaar een mogelijkheid is voor jongeren om deel te nemen aan het uitgaansleven. HOP vindt dat er teveel regels zijn die jongeren betuttelen.

Aan de landelijke regels kunnen we niets veranderen, maar op lokaal niveau pleit HOP voor soepelheid. Het huidige Manifesto heeft veel middelbare scholen in de buurt en zou dé ontmoetingsplek voor jongeren onder de 18 moeten worden. HOP wil jeugdhonken die (onder begeleiding) worden onderhouden en beheerd door de jongeren zelf. Het baart HOP grote zorgen dat West-Friesland een HBO-opleiding ontbeert, waardoor onze regio hard ontgroent. HOP wil dat Hoorn samen met de andere gemeenten in West-Friesland dit probleem onderkent en meer en betere onderwijsmogelijkheden bevordert.

Bewegen als investering in jong en oud

HOP wil het sporten voor alle mensen bevorderen en benadrukt het belang van bewegen voor vooral kinderen, ouderen en gehandicapten. HOP ziet graag dat verenigingen die het in deze tijd moeilijk hebben tijdelijk extra steun ontvangen van de gemeente om hun activiteiten te kunnen voortzetten. Ook vindt HOP dat een grotere rol is weggelegd voor de gemeente in de ondersteuning van de ontwikkeling, het behoud en de promotie van toptalent. Ook wil HOP het schoolzwemmen weer terug. Jongeren in beweging brengen en houden is een goede investering in hun en onze toekomst.

Geef sport een plek midden in de samenleving Sport moet zichtbaar zijn en blijven en niet worden verbannen uit ons blikveld. Voetbalvereniging Always Forward ligt bijvoorbeeld op een prachtige plek, midden in een woonwijk. Zo hoort het. HOP verzet zich op voorhand tegen ontwikkelingen op dit soort oases in stedelijk gebied. Sporten moet vooral midden in de samenleving plaatsvinden. Dat is belangrijker dan de waarde van de grond van de sportvelden.

Geef jongeren een eigen plek

Jongeren zijn vaak een ondergeschoven kindje in het beleid van de gemeente. HOP staat voor het betrekken van de jeugd bij beslissingen die hen aangaan. Verder wil HOP concrete plannen maken met de jeugd inzake uitgaansmogelijkheden. HOP denkt hierbij aan een 18- kroeg zodat er ook na de invoering van het alcoholverbod beneden de 18 jaar een mogelijkheid is voor jongeren om deel te nemen aan het uitgaansleven. HOP wil jeugdhonken die (onder begeleiding) worden onderhouden en beheerd door de jongeren zelf. HOP wil een actieve rol spelen, onder meer met een eigen werkgroep, bij het betrekken van jongeren bij de lokale politiek.

Sociaal is gewoon normaal.

Solidariteit en sociaal is voor HOP geen kwestie van links of rechts, maar van fatsoen. Iets dat gewoon normaal is. Mensen die zonder hun schuld in nood zijn, bied je hulp. HOP vreest dat hulpvragen richting de gemeente gaan toenemen en geeft ondersteuning aan mensen, die dit echt nodig hebben, de hoogste prioriteit. Jeugdzorg De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg komt straks op de schouders van de gemeente te liggen.

Er zal meer moeten worden gedaan van minder geld. HOP is zich bewust van de grote impact en noodzaak van deze wijzigingen, maar zal te allen tijde de kwaliteit van de zorg bewaken.

De decentralisatie en bezuinigingen mogen nooit en koste van het kind gaan.

Dak- en thuislozen

HOP is tevreden met de aandacht voor opvang van dak- en thuislozen. Echter, graag zien wij dat de tijdelijke oplossingen die nu geboden zijn een meer permanent karakter krijgen.

Armoedebestrijding

Armoede is een groeiend probleem in Hoorn. De toename van klanten – alleen al bij de Voedselbank – is zorgwekkend. HOP wil dit waar mogelijk actief bestrijden en voorkomen. Waar dit niet lukt, moet de overheid de helpende hand blijven bieden. Voorkomen is beter dan genezen, geldt ook voor mensen die in een armoedeval terecht (dreigen) te komen. Voorlichting, training en cursussen voor eenieder om te leren omgaan met minder geld dienen vanuit de gemeente te worden aangeboden om te voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum raken.

Ouderenzorg

Iedere oudere heeft recht op zorg. Deze verantwoordelijkheid mag echter niet worden afgeschoven op familie. Mantelzorg mag daarom nooit als norm worden gehanteerd. Zorg bieden aan naasten is mooi, maar niet voor iedereen op dezelfde wijze mogelijk: van verplichting mag geen sprake zijn.

Niet meer uitgeven en betalen dan nodig

Juist in deze tijd moeten politici en bestuurders het goede voorbeeld geven als het gaat om uitgaven.Daar waar iedereen moet bezuinigen, zal ook de hand op de gemeentelijke knip moeten. Tegelijkertijd mag de gemeente van de burger niet meer vragen dan noodzakelijk.

Schaf Nieuwjaarsreceptie af

Schaf in deze moeilijke tijd (tijdelijk) de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente af. Voor HOP geen symboolpolitiek, maar prioriteiten stellen waar nodig. Hogere investeringen in het kader van steun aan noodlijdende inwoners/bedrijven komen te goede aan de Hoornse economie en samenleving.

Houd begraven betaalbaar

Het besluit om de nieuwe begraafplaats Zuiderveld aan te leggen is genomen. Daar valt niets meer aan te veranderen. Dit roept vele bezwaren op. Veel Horinezen geven er de voorkeur aan om begraven te worden binnen de stadsgrenzen en waarvoor voldoende mogelijkheden zijn op de begraafplaatsen aan de Berkhouterweg, het Keern en de Drieboomlaan. Door herinrichting van deze begraafplaatsen kan ruimte vrijgemaakt worden voor 1.200 nieuwe plekken. Ruimschoots voldoende voor de komende 15 jaar. De ontwikkeling van Zuiderveld leidt tot onaanvaardbare hoge grafrechten in Hoorn (+ € 5.000).

Hondenbelasting

Er moeten meer hondenuitlaatplaatsen komen (desnoods omheind). Deze dienen beter onderhouden te worden en voorzien te worden van voldoende afvalbakken Daarnaast dienen uitlaatplaatsen gescheiden te worden van kinderspeelvelden. Deze twee functies gaan niet samen.

HOP wil in de komende periode de hondenbelasting tegen het licht houden. De kosten van het houden van honden moeten door de eigenaren zelf worden betaald. Maar hoe redelijk is dat? Ook katten vervuilen. De hondenbezitter mag niet worden gezien als melkkoe om gaten in de begroting mee te dichten. Als hondenbelasting redelijk is, moet de opbrengst ook echt 100% worden gebruikt waar het voor bedoeld is.

Veiligheid daar zorgen we samen voor

Lik-op-stuk

De inwoners van Hoorn moeten zich veilig voelen. Een golf aan inbraken en andere incidenten moet worden bestreden. Veiligheid is een belangrijke overheidstaak waar niet op beknibbeld mag worden. Aanpak van criminaliteit, meer blauw op straat en handhaven wat gehandhaafd moet worden. Meer gebruik maken van een lik-op-stukbeleid.

Eigen verantwoordelijkheid

De mogelijkheid van aangifte doen, moet ruimer. Te vaak worden inwoners van Hoorn doorverwezen naar andere plaatsen. Het politiebureau Hoorn dient dag en nacht geopend te zijn voor de inwoners.  HOP is ook voor eigen verantwoordelijk van de burgers. Een veiliger en wellevender Hoorn is niet alleen een taak van de overheid, maar iets waar we allemaal verantwoordelijkheid voor dragen. Nieuwe middelen als Burgernet, NL-alert en acties als ‘Pak de overvaller, pak je mobiel’ juichen wij zeer toe.

Lik-op-stukbeleid waar overlast plaatsvindt, op zoek naar oplossingen waar de situatie dat toelaat.

Iedereen moet kunnen wonen

Iedere inwoner van de gemeente heeft recht op goede huisvesting. De woningmarkt is zeer ingewikkeld. Juist in moeilijke tijden wordt er veel verwacht van sociale volkshuisvesting. Doordat steeds meer mensen in de financiële problemen komen, zal de behoefte aan betaalbare huurwoningen alleen maar toenemen. Met de toch al lange wachtlijsten is dat zeer zorgelijk. Een woningcorporatie moet in de visie van HOP een uitvoeringsorganisatie van de gemeente(n) zijn.

Gemeente moet de regie pakken

HOP vindt dat het huidige systeem van zelfstandige woningcorporaties is mislukt. In Nederland hebben zich tal van excessen voorgedaan: van exorbitante salarissen tot mislukte prestigeprojecten. De sociale volkshuisvester moet terug naar de kerntaak:

het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woningen en het bevorderen van de leefbaarheid in de buurten waar hun woningen staan. Hoorn heeft weliswaar prestatieafspraken gemaakt met Intermaris, maar dat neemt tal van klachten die we vernemen niet weg. HOP wil dat in de komende periode de gemeente nog meer de regierol pakt en naleving van afspraken nog strenger gaat bewaken.

Zorg voor mensen die op straat worden gezet

HOP wil voorkomen dat mensen die door de banken uit hun huis worden gezet op straat terecht komen. We willen dat er voor mensen in problemen duidelijke protocollen komen om ze te helpen.

Kansen voor starters en nieuwe oplossingen

Daarbij geeft HOP hoge prioriteit aan het bieden van kansen aan starters op zowel de koop- alsmede de huurmarkt. HOP staat open voor alle nieuwe creatieve oplossingen die de woningmarkt weer op gang kunnen helpen, te denken valt aan:

– mogelijkheid van gemeente om nieuwe grond niet te verkopen maar te verpachten. Dit verlaagt de aanschafprijs van de woning (nieuwbouw krijgt pas kans als prijzen meezakken met die van woningen in de bestaande bouw);

– herbestemmen van bestaande kantoor- of bedrijfsgebouwen tot goedkope instapwoningen voor jongeren;

– verstrekken van bankgaranties aan starters;- eigen sociale woningbouwprojecten van de gemeenten;-

koopwoningen aankopen ten behoeve van sociale woningvoorraad.

Economie en bedrijvigheid: rode loper uit voor bedrijven

De gemeentelijke overheid gaat niet over de economie, maar kan wel stimuleren, aanjagen en kansen bieden aan ondernemers en mensen. HOP staat voor die actieve gemeente die de rode loper uitlegt voor de ondernemers. Hoorn worstelt met een imagoprobleem dat moet worden opgelost. De overheid moet aanjagen en tegelijkertijd moeten ondernemers ondernemen en vooral hun eigen broek op houden.

Ambitie: de vriendelijkste winkelstad van Nederland

Hoorn moet een aantrekkelijke stad blijven voor bedrijven om zich te vestigen. Hoorn staat op te veel terreinen stil: economisch maar ook wat betreft bevolkingsgroei. De gemeente moet ervoor zorgen dat er een draagvlak blijft voor het in standhouden van (culturele) voorzieningen, de winkels, het onderwijs, de zorg en alles wat onze stad leefbaar maakt. Hoorn moet waar mogelijk zijn steentje bijdragen aan de versterking van de lokale economie. En waarom spreken we niet met elkaar de ambitie uit om van Hoorn de vriendelijkste winkelstad van Nederland te maken? Dat kost geen geld en wie weet hoever we met een beetje goede wil kunnen komen. Iedereen in onze gemeente heeft baat bij bezoekers die graag terug willen komen: dus laten we ze dan ook welkom heten!

Ligging Hoorn benutten

Hoorn is een aantrekkelijke stad voor ondernemers, waar ook werknemers graag willen wonen en werken. We zijn ook een prachtige woongemeente voor werknemers van bedrijven in de regio en nieuwkomers. Er is een schreeuwend tekort aan hoger opgeleiden in de zaadsector in ons gebied. Maak duidelijk dat er zeer nabij een prachtige woon-, leef- en recreatiestad is: ons mooie Hoorn.

De stad moet zich meer profileren als centrum tussen het noorden van ons land en de Randstad. Met de tweede Coentunnel en Westfrisaweg kan Hoorn alleen maar aantrekkelijker worden op het kruispunt van wegen en water. HOP wil die unieke eigenschappen vol benutten om meer bedrijven te verleiden zich hier te vestigen. De hoge arbeidsmoraal van onze West-Friese bevolking is een pré die we bieden.

Hoorn leent zich uitstekend voor maritieme bedrijvigheid, beurzen of agrarische dagen. Speel samen met het bedrijfsleven en het onderwijs in op kansen die de komende vraag aan vakmensen gaat bieden. De rode loper moet uit voor ondernemers, ook voor grootwinkelbedrijven. Belemmeringen, zoals dat er achter de 14 winkelgevel niet mag worden doorgebroken, moeten worden weggenomen. Hoorn moet luisteren naar ondernemers en vragen wat we voor ze kunnen betekenen, in plaats van alleen regels te stellen. Wees ruimhartig met regels en geef kleine starters meer kansen.

Van koopstad naar verblijfstad

Onze binnenstad boet de laatste jaren in als het gaat om beleving. Er is leegstand, achterstallig onderhoud wordt zichtbaar en winkels zijn minder vaak open. Ook door het gebruik van internet om te kopen, verandert de functie van de binnenstad. Het centrum moet zich aanpassen en niet alleen een plek worden om te kopen, maar ook waar het goed vertoeven is. Een stad waar de bezoeker zich welkom voelt: vriendelijkheid kost geen geld! HOP wil blijven investeren in een gastvrije openbare ruimte van de binnenstad. Een vitale binnenstad is belangrijk voor de bezoekers en de inwoners. Juist ons unieke, historische karakter onderscheidt Hoorn van andere (winkel)centra. Dat kan en moet beter in de markt worden gezet. Hoorn moet geen stadscentrum worden van 13 in een dozijn, maar anders willen zijn: in variëteit aan winkels, cultuur en voorzieningen in prachtige decor van onze mooie binnenstad aan het water.

De gemeente kan de problemen niet alleen oplossen. HOP staat voor een brede samenwerking van alle partijen. Ondernemers moet alle ruimte worden geboden: wat achter de winkelgevel gebeurt (bijvoorbeeld doorbreken) is iets waar de lokale overheid zich niet mee moet bemoeien. HOP staat voor nieuwe ontwikkelingen die Hoorn als verblijfstad nog aantrekkelijker maken. Een impuls voor het gebied rond het Kerkplein is hard nodig: de komst van een uitgaanscentrum kan die geven. Of een indoormarkt in de kerk. En wie weet is een combinatie zelfs mogelijk. Ook in het stationsgebied liggen kansen: misschien niet aan de gemeente om die te benutten, maar we kunnen wel aanmoedigen en de weg wijzen.

Garantiefonds voor vergroening

In het verduurzamen liggen enorme kansen. HOP wil dat de gemeente samen met de Energie Coöperatie West-Friesland (van de ondernemers zelf – zonder winstoogmerk!) een masterplan opstelt om zo snel mogelijk zo veel mogelijk bedrijven te voorzien van zonnepanelen op de daken. De gemeente zou bij de financiering een rol kunnen spelen. Uitvoering moet zoveel mogelijk aan lokaal/regionale bedrijven worden gegund. Het probleem hierbij is dat veel bedrijven wel tot aanschaf willen overgaan maar voor dergelijke installaties veelal geen bankfinanciering krijgen. Dit probleem kan worden verminderd door het instellen van een gemeentelijk garantiefonds en/of investeringsfonds.

Ook andere maatregelen van bedrijven willen we bevorderen:

– het gemiddelde MKB bedrijf kan 19% energie besparen met investeringen die binnen 2 jaar

zijn terugverdiend;

– energie besparen, zelf opwekken en/of duurzaam opgewekte energie inkopen draagt enorm bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de daaraan gerelateerde CO2 uitstoot.

Agrarische kennis-, diensten- en netwerkstad

Hoorn ligt in hart van agrarisch Noord-Holland. Er liggen grote kansen ons meer te profileren als diensten-, kennis- en congrescentrum (dankzij Van der Valk-hotel beschikken we straks over veel meer mogelijkheden).

Terecht is de agrarische sector aangewezen als topsector voor de gemeente Hoorn.

De komst van het Van der Valk-hotel biedt ongekende nieuwe mogelijkheden voor meerdaagse congressen waar de hele stad van kan en moet profiteren. Hoorn als netwerkstad voor de agrarische sector is de ambitie van HOP.

Reclamebelasting: het kan rechtvaardiger, met meer draagvlak

Een aantal jaren geleden is in Hoorn de zeer omstreden reclamebelasting ingevoerd. HOP wil van deze heffing af en er iets beters voor terug. Reclamebelasting is belasting op borden van gevels van ondernemingen. De opbrengsten komen ten goede aan het Lokaal Ondernemers Fonds dat het geld besteedt aan vooral twee zaken:

1. De economische ontwikkeling en versterking van Hoorn met een accent op het centrumgebied;

2. Het schoon, veilig en heel houden van de bedrijventerreinen.

Het betalen over de afmeting van een reclamebord wordt door ondernemers als oneerlijk ervaren. Veel bedrijven hebben hun borden van de gevels gehaald, waardoor een kleinere groep moet opdraaien voor de kosten die toch gemaakt moeten worden in het belang van alle ondernemingen. De niet-betalers profiteren gratis mee. Er zit nieuwe wetgeving aan te komen (BIZ) die het mogelijk maakt om eerlijker te heffen, namelijk op basis van de WOZ-waarde van een pand. HOP wil dat deze rechtvaardiger manier wordt ingevoerd zodra dat mogelijk is. Dan betalen namelijk alle ondernemers op een eerlijker manier mee aan zaken waar ze allemaal belang bij hebben.

Kansen Hoorn:

– steeds beter bereikbaar

– aantrekkelijke woonstad met een hoogwaardig voorzieningenniveau

– goede arbeidsmoraal en arbeidsaanbod

– herbestemmen

– verduurzamen

– recreatie, toerisme

– agrarische netwerkstad

*

Behoud eigenheid Blokker en Zwaag

HOP vindt dat culturele tradities zoals de carnavalsoptocht, Beiers festival en de jaarmarkt voorbehouden moeten blijven aan Blokker en Zwaag. De gemeenschappen van deze dorpen zetten zich hier al decennia lang voor in en dat dient zo te blijven. Deze activiteiten zorgen voor een goede sociale en culturele verbondenheid binnen de dorpsgemeenschap.

HOP meent dat de belangen van de inwoners van de dorpen ondergesneeuwd zijn geraakt onder die van de stad en wil dat er meer aandacht voor deze kernen komt.

*

Duurzaamheid en groen

Een stad met toekomst moet investeren in duurzaamheid en vergroening. Initiatieven die zichzelf terugverdienen moeten actief worden ondersteund. Tevens liggen er in energiebesparing tal van kansen, die naast besparing ook verduurzaming en werkgelegenheid opleveren. De gemeente moet ook binnen de eigen organisatie blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Om een goed verblijfsklimaat te krijgen is groen nodig. Bij knelpunten in de openbare ruimte moet eerst gekeken worden of dit opgelost kan worden met groen. In de buitengebieden wordt steeds makkelijker ingeleverd op het openbare groen.

Transparante overheid

HOP staat voor een open en heldere gemeentelijke informatiestroom naar de mensen. Belangrijke onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving (financieel of anders) dienen door de gemeente actief onder de aandacht te worden gebracht. Bij zeer ingrijpende besluiten moet de burger een meetellende stem krijgen. Vanaf een vooraf vastgesteld minimum financieel belang wil HOP het houden van een referendum verplicht stellen. Ook in de manier van besturen door de gemeenteraad is HOP voor optimale transparantie.

Subsidies en vergunningen

Het verlenen van vergunningen en het toewijzen van subsidies moet echt transparanter. Procedures moeten duidelijk en voor iedereen te begrijpen zijn. Dit zorgt voor helderheid naar de burger en naar het ambtelijk apparaat.

Het verlenen van vergunningen voor bijvoorbeeld evenementen en markten dient centraal door de gemeente te gebeuren. Dit om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Ten aanzien van subsidies kiest HOP ervoor deze daar in te zetten waar ze het meeste effect hebben. Onze voorkeur om subsidies daar te besteden waar het de leefbaarheid verbetert of bijdraagt aan de samenhang in de stad, dorp of wijk.

Naast sport, (jeugd-) evenementen en cultuur vindt HOP dat lokale en particuliere initiatieven extra aandacht en ondersteuning verdienen op het gebied van armoedebestrijding, mobiliteit voor ouderen en sociale samenhang.

Onze kandidaten

1. Robert Vinkenborg

2. Dirk van der Duin

3. Maarten Admiraal

4. Anna-Marie Lub

5. Wally Ooms

6. Gerda Meertens

7. Klaas Werkhoven

8. Loïs Koemeester

9. Sonja Jong

10. Jan van der Gracht

11. Jacques Wester

12. Marijke Braakman

13. Jolanda van der

Gracht-Delcour

14. Freddy Dalenberg

15. Nicolle de Pierre

16. Ria Nannings

17. Wilma Hoen-Bakker

18. Sylvia Veld

19. Winfred Wester

20. Sandra Ooms

21. Hans Otjes

22. Gerben Langenberg

23. Michel Goëbel

24. José van der Maat