Robert Vinkenborg, aangenaam!

Een beetje tot mijn eigen verrassing ben ik sinds april 2014 fractievoorzitter van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP), de partij die ik zelf mede heb opgericht. Omdat ik vind dat het anders moet en er beter geluisterd moet worden. Of dat lukt, mag u beoordelen. Wat ik zelf tot nu toe grote winst vind, is dat HOP gewone mensen – die niets met de politiek te maken wilde hebben – in beweging heeft gebracht. Zonder deze mensen ben ik helemaal niks. Zij zijn de waterdragers die buiten beeld bergen werk verzetten.

Als ‘overloper’ kwam ik op mijn 21e van Amsterdam naar Hoorn. Hier was woonruimte genoeg en de stad zou nog verder doorgroeien. Ik woon er met mijn partner en twee kinderen inmiddels al het grootste deel van mijn leven. En met veel plezier. Ik houd van deze stad, die ik heb zien ontwikkelen, en van de mensen.

Mijn journalistieke loopbaan begon ik hier begin jaren ’80 bij de Vrije Westfriese Krant en later ben ik onder meer terecht gekomen bij Radio Noord-Holland en schreef ik voor veel landelijke dagbladen. Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd en als verslaggever heb ik altijd geprobeerd ingewikkelde zaken begrijpelijk te maken en bruggen te slaan tussen burgers en het bestuur. De pers vervult een cruciale rol in onze democratie. Hoewel er dingen misgaan, ben ik blij om in onze vrije rechtstaat te leven waar wij universele waarden als vrijheid, democratie, non-discriminatie en gelijkheid delen.

Ik ben opgegroeid in een arbeidersgezin in Amsterdam-Noord en voel me meer een jongen van de straat dan een Schriftgeleerde. Mijn streven is om echte volksvertegenwoordiger te zijn; iemand die het volk vertegenwoordigt. Dat is niet makkelijk en een vak dat ik bezig ben te leren. Je kunt midden tussen de mensen staan, luisteren, begrijpen wat er gebeurt, maar dat ‘politiek maken’ is nog niet zo simpel. De gemeente gaat lang niet over alles. Je mag als politicus ook niet de loopjongen van individuele belangen zijn, dus is het zoeken naar de grote lijn. Wie mij kent, weet dat ik altijd mijn best doe en er hard voor knok. Ik hoop dat ik geen fouten maak. En als het gebeurt, weet dat ik voor u mijn best doe en er van zal leren.

Met de economische crisis staat veel van wat wij in Hoorn hebben opgebouwd onder druk. Het overkomt ons als een onweersbui. Mijn inzet is voor die mensen die het nu ontzettend moeilijk hebben. De stadsgenoten die in een paar jaar tijd van een baan in de bijstand zijn gerold. Hen moeten we weer perspectief bieden. Ook de ondernemers draag ik een warm hart toe. Door Hoorn op de kaart te zetten als aantrekkelijke verblijfstad zorgen we voor werk en een stad met toekomst. Het stadsstrand en boulevard zijn stappen in de goede richting.

Dit is mijn inzet en daar mag u mij altijd op aanspreken.

Fractieleider
Robert Vinkenborg
Guido Breuker

Geboren in Amsterdam en sinds mijn vijfde jaar woonachtig in het mooie West-Friesland. Opgegroeid in het dorp Benningbroek en nu al weer meer dan 10 jaar woonachtig in Hoorn. De plaats waar ik onder meer mijn middelbare schooltijd heb volbracht op wat toen nog de RSG heette. Tegenwoordig woon ik in het groene Risdam-Zuid, als co-ouder, samen met mijn zoon.

Ik werk in Enkhuizen bij een grote leverancier van leidingsystemen waar ik me vooral bezighoud met wereldwijde verkoop van hoogwaardige hogedrukleidingen voor olie, gas en water. Tegenwoordig is er ook veel aandacht voor nieuwe toepassingen met waterstof.

Vanaf de oprichting van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) heb ik op meerdere manieren de partij van dienst mogen zijn. Naast bestuursadviseur en fractievolger, was ik onze eerste raadsperiode (2014-2018) ook commissielid en heb de standpunten van HOP in commissievergaderingen naar voren mogen brengen. Sinds de verkiezingen in 2018 heb ik de eer om als raadslid namens HOP deel uit te maken van de gemeenteraad van Hoorn.

Vanuit het gedachtegoed van HOP ben ik een raadslid voor alle inwoners van Hoorn. Iedereen moet mee kunnen doen in onze mooie stad en onze dorpen. Waar nodig moet de gemeente onze inwoners een steuntje in de rug bieden en een gemeente zijn die kansen biedt en stuurt op ontwikkelingen die ons allemaal ten goede komen. Er gaat veel goed in Hoorn maar een hoop dingen kunnen echt beter en eerlijker. Als lokaal politicus en gesteund door de fractie en leden van HOP ben ik niet gebonden aan landelijke praatjes en afspraken. Vanuit die positie kunnen wij kiezen voor wat het beste is voor onze inwoners, voor onze ondernemers, voor onze jeugd, voor onze ouderen.

Als raadslid van HOP kies ik voor echte beslissingen, zonder wollig taalgebruik of verhaaltjes voor de bühne. Onze politiek is er één van: ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.’ Volledig transparant, zonder achterkamertjes en daar mag u mij altijd op aanspreken.