Het ontstaan van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP)

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) is voortgekomen uit een groep op Facebook. Robert Vinkenborg richtte in 2012 het “Westfries/Hoorns Open Discussie Platform” op, waar direct al een overweldigende belangstelling voor bleek te bestaan. Zowel burgers als mensen uit de politiek namen deel. Elke deelnemer kan er een topic beginnen. Nog steeds voorziet deze groep in een behoefte, gezien uit de vele reacties die dagelijks langskomen. Op deze wijze komt men ook aan de weet wat er leeft onder de plaatselijke bevolking. De meest uiteenlopende onderwerpen en discussies zijn inmiddels gepasseerd in deze groep. Waaronder de veelbesproken tunnel. Tevens kwamen de begraafplaatsen en diverse andere zaken, die onder de bevolking leven, aan de orde. Wat velen duidelijk werd is dat een groot deel van de gemeentelijke plannen niet goed, of pas veel later bij iedereen bekend raakte, waardoor genomen beslissingen onomkeerbaar bleken. De tunnel is daar een goed voorbeeld van. Een gevoel van onvrede en machteloosheid hebben er uiteindelijk toe bijgedragen dat Robert Vinkenborg zich geroepen voelde om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar daadwerkelijk deel te nemen aan het hele politieke proces.

De eerste stappen naar de oprichting

Als journalist met 35 jaar ervaring in o.a. de politiek voelde hij zich insider genoeg om dit politieke avontuur aan te gaan. Er werden informatie-avonden belegd om te kijken of er bijval was en te bezien of een nieuwe partij iets zou kunnen betekenen voor Hoorn en de Hoornse bevolking. Maar ook zeker voor de aangrenzende dorpen zoals Blokker en Zwaag – en niet te vergeten de grote nieuwe wijk Bangert & Oosterpolder. De interesse bleek groot, waardoor er meerdere informatiebijeenkomsten werden gehouden. Zo was er op 23 augustus en op 30 augustus 2013 een avond waarin al duidelijk werd dat de oprichting van een nieuwe partij zeer op prijs werd gesteld. Vele bekende Horinezen sloten zich hierbij aan. Na enige tijd werd er een bestuur samengesteld en werd alles in het werk gezet om de Hoornse Onafhankelijke Partij vorm te geven. Dit leidde er toe dat op 23 september de inschrijving plaatsvond bij de notaris en op 26 september volgde de eerste algemene leden vergadering.

De eerste Algemene Leden Vergadering

Die eerste ALV werd gehouden in de Oosterkerk, in het Klaas Roeskehuis, alwaar al snel bleek dat de gehele kerk open moest, vanwege de grote opkomst. Nog die zelfde avond werden er werkgroepen in het leven geroepen. Een van de groepen ging zich verdiepen in de complexe materie rond de begraafplaatsen. Ook door er bezoeken af te leggen. Een andere groep bezocht de Voedselbank, hetgeen een zeer leerzame middag bleek. Hier kon men aan den lijve kon zien hoe er, door een leger van vrijwilligers, goed werk wordt verricht. Het bleek, opvallend genoeg, dat HOP de eerste partij was die zich in de Voedselbank wilde verdiepen, door middel van een bezoekje. Ook de door de gemeente belegde college-avonden werden bezocht. Heel nuttig om ook op deze wijze aan de weet te komen wat er leeft onder de bevolking. Uiteraard bezochten ook vele leden van HOP de raadsvergaderingen.

 

De mensen achter HOP

Onder de HOP-leden vinden wij ook Jan van der Gracht, die iedere Horinees wel kent. Jan staat ieder jaar, voor Kerstmis, op verschillende locaties, om voedsel te verzamelen voor diegenen die – door een verschil van 5 of 10 euro – niet bij de Voedselbank terecht kunnen. Afgelopen jaar waren alle HOPPERS bereid Jan hierbij te helpen. De actie van Jan van der Gracht is daarom afgelopen jaar ook zeer groot geworden waaruit ondertussen een stichting is ontstaan. De actie haalde de radio en van alle kanten is er altijd interesse. Veel HOP-leden hebben een grote hoeveelheid aan dozen staan vullen met van alles en nog wat. Natuurlijk werd er gedacht aan de kindertjes en ook sterretjes (onschuldig vuurwerk) werd mee verpakt in iedere doos. De vele mensen van HOP hebben dat als een ware happening ervaren en beseften tevreden dat dit zeker niet laatste keer is geweest. Juist vanwege het goede gevoel dat dit gaf, om dit daadwerkelijk te kunnen en mogen verwezenlijken voor de medemens. Waar de Hoornse Onafhankelijke partij voor staat is ook te vinden op onze site en wij hopen dat u net zo’n goed gevoel zult hebben over ons programma. Wanneer dat zo is, bestaat de mogelijkheid om onder het blokje “lid worden” om aan te sluiten als lid van HOP. Wij heten u van harte welkom!