Flexwonen: HOP gaat niet door coalitie zelf veroorzaakte rotzooi opruimen

‘Echte oplossingen voor spoedzoekers steunen we graag’

Geen heil in ZINLOZE sessie

Het heeft voor HOP geen zin om discussie te voeren als de uitkomst al vooraf vastligt. Daarom maken we even pas op de plaats. Echte oplossingen ondersteunen wij graag. De partij leent zich niet voor besluiten die uitsluitend zijn ingegeven door opportunisme, populisme en electoraal gewin. Een reeks van factoren heeft de fractie doen besluiten om niet deel te nemen aan semiopenbare ‘informatieve sessie’ over Flexwoningen. En al helemaal niet als in de stukken relevante feiten selectief worden weggelaten. In een uitgebreide open brief laat HOP daarom het college weten te willen praten over echte oplossing voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. De hele brief vindt u hier.

NHD 5 juli 2018