Het stadhuis blijft op de Nieuwe Steen.

Het stadhuis blijft op de Nieuwe Steen.

Het stadhuis van Hoorn krijgt definitief een nieuwe toekomst op de Nieuwe Steen. De gemeenteraad heeft gisteravond met 19 tegen 14 stemmen besloten voor renovatie te gaan, in plaats van nieuwbouw in de Poort van Hoorn. Een nieuw ’Huis van de Stad’, ten noorden van het NS-station, had de voorkeur van het college, maar de …

Overeenstemming over sloop gevangenis tussen gemeente Hoorn en Rijksvastgoedbedrijf.

Overeenstemming over sloop gevangenis tussen gemeente Hoorn en Rijksvastgoedbedrijf.

De voormalige gevangenis in Zwaag wordt gesloopt. Dat hebben de gemeente Hoorn en Rijksvastgoedbedrijf afgesproken. De voorbereidingen voor de sloop van “De Glasbak’starteb voor september 2020. De komende jaren gaan zij met elkaar in gesprek over een mogelijke nieuwe bestemming op deze plek. Voorwaarde is dat dit andere ontwikkelingen in de gemeente niet in de …

Proef om afsluiten van eerste levensbehoeften te voorkomen

Proef om afsluiten van eerste levensbehoeften te voorkomen

College beantwoordt vragen HOP over afsluiten drinkwater Mensen die dreigen te worden afgesloten van water, gas en licht worden sneller geholpen. Er komt proef om eerder problemen te signaleren. Daarmee kunnen hopelijk schrijnende situaties, zoals onlangs het afsluiten van drinkwater van een gezin, worden voorkomen. Het college van B en  W heeft de vragen die …

Keerspoor: “NS pak overlast aan. College, kom met structurele oplossing!”

Keerspoor: “NS pak overlast aan. College, kom met structurele oplossing!”

Overlast door (her)ingebruikname ‘Keerspoor HNK103’ onacceptabel D66, HSP en HOP hebben bij de Nederlandse Spoorwegen de klachten van de bewoners langs het zogenoemde Keerspoor in de Kersenboogerd aangekaart. Door de nieuwe dienstregeling staan sinds 11 december 2016 tientallen keren per dag treinen stil om “te keren”. Tot teleurstelling van omwonenden en genoemde politieke partijen is …

Artikel 36-vragen aangaande ophaalschema bakken HVC en ongedierte overlast

Artikel 36-vragen aangaande ophaalschema bakken HVC en ongedierte overlast

De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft samen met de HSP en HB, vragen gesteld over de overlast van ongedierte bij afvalcontainers, dat verergerd lijkt te zijn door het aangepaste ophaal schema. We willen graag van het college weten hoeveel klachten er zijn binnengekomen en of er oplossingen mogelijk zijn. Overigens heeft ook het CDA vragen gesteld …

Zorgen over overlast keerspoor Kersenboogerd

Zorgen over overlast keerspoor Kersenboogerd

  Eind dit jaar wil de NS het overlast gevende keerspoor in Kersenboogerd weer in gebruik nemen. D66, HSP en HOP maken zich zorgen over het overleg hierover met de bewoners en willen ook weten of er maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen. Hierover stellen de partijen de volgen Art. 36-vragen aan het college: …

Zorgen over dak- en thuislozen in Hoorn

Zorgen over dak- en thuislozen in Hoorn

Ons bereiken signalen dat er meer mensen op straat slapen. Wij willen weten of dat zo is en wat er op korte termijn aan gedaan kan worden. Daarover stelt HOP met het CDA, VOCHoorn en de Hoornse Senioren Partij de volgende Art. 36-vragen aan het college van B&W: Aan het College van Burgemeester en Wethouders …

HOP stelt vragen over forse beloning directeur HVC.

HOP stelt vragen over forse beloning directeur HVC.

Hop heeft samen met Hoorns Belang, Hoorn Lokaal en de SP besloten vraagtekens te moeten plaatsen bij het vorstelijke inkomen van de directeur van de HVC in Alkmaar. De vragen zijn: Geachte College, In het kader van moreel en maatschappelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgelden en belonen, willen wij u op het volgende attenderen en bevragen. …

Vrees voor huurexplosie na sloop woningen

Vrees voor huurexplosie na sloop woningen

Er worden 26 woningen gesloopt Pater Bleijs-/Johannes Poststraat om plaats te maken voor nieuwbouw. Op grond het voorgelegde Sociaal Plan vrezen de bewoners exorbitante huurstijgingen als ze terugkeren. Hierover stellen de fracties van de Hoorn Senioren Partij en Hoornse Onafhankelijke Partij verantwoordelijk wethouder Pijl de volgende vragen: Hoorn, 28 januari 2016 Geachte heer Pijl, In …

Oproep HOP: “Red de Hoornse Stadsfeesten.”

Oproep HOP: “Red de Hoornse Stadsfeesten.”

De Hoornse Stadsfeesten zijn niet meer. Dit jaar zou de laatste keer zijn geweest. De Hoornse Onafhankelijke Partij betreurt dat. Juist dit evenement past in onze visie van de levendige verblijfstad Hoorn: sprankelend, uniek, verbindend en met een grote aantrekkingskracht. Goed voor de bandjes, goed voor de samenhorigheid, goed voor de horeca, goed voor Hoorn. …

Vragen over vernielingen scooters

Vragen over vernielingen scooters

Het komt steeds vaker voor dat in de omgeving van het station scooters worden vernield. Hierover stelt de Hoornse Onafhankelijke Partij aan de verkeerswethouder de volgende vragen: Hoorn, 17 november 2015 Betreft: Vraag scooterproblematiek rond station Geachte heer Bashara, beste Samir, Via de Facebookgroep ‘Verloren, Gevonden… omgeving Hoorn’ (ruim 7.000 leden) bereiken ons berichten over …