Het stadhuis blijft op de Nieuwe Steen.

Het stadhuis blijft op de Nieuwe Steen.

Het stadhuis van Hoorn krijgt definitief een nieuwe toekomst op de Nieuwe Steen. De gemeenteraad heeft gisteravond met 19 tegen 14 stemmen besloten voor renovatie te gaan, in plaats van nieuwbouw in de Poort van Hoorn. Een nieuw ’Huis van de Stad’, ten noorden van het NS-station, had de voorkeur van het college, maar de …

Flexwonen: HOP gaat niet door coalitie zelf veroorzaakte rotzooi opruimen

Flexwonen: HOP gaat niet door coalitie zelf veroorzaakte rotzooi opruimen

‘Echte oplossingen voor spoedzoekers steunen we graag’ Het heeft voor HOP geen zin om discussie te voeren als de uitkomst al vooraf vastligt. Daarom maken we even pas op de plaats. Echte oplossingen ondersteunen wij graag. De partij leent zich niet voor besluiten die uitsluitend zijn ingegeven door opportunisme, populisme en electoraal gewin. Een reeks …

Zorgen voor ouderen doen we samen – om te beginnen met de HSP

Zorgen voor ouderen doen we samen – om te beginnen met de HSP

Zorg voor ouderen moet je niet politiek maken, dat moet je gewoon goed regelen. HOP zoekt daarvoor nadrukkelijk de verbinding met andere partijen. Samen met de Hoornse Senioren Partij (HSP) wil HOP het goede voorbeeld geven met een gemeenschappelijk acht-puntenplan, we nodig alle partijen uit zich hierbij aan te sluiten. Gemeenschappelijk 8 – puntenplan van HOP …

Hoornse Onafhankelijke Partij start campagne ‘Voor mensen’

Hoornse Onafhankelijke Partij start campagne ‘Voor mensen’

Op zondag 4 februari start de Hoornse Onafhankelijke Partij haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De aftrap vindt plaats in het campagnelokaal aan Onder de Boompjes 10 in Hoorn, voor leden en de pers. HOP gaat met het motto ‘Voor mensen’  campagne voeren en wil daarmee onderstrepen dat de menselijke maat leidend moet …

Uitdagingen statushouders gewoon benoemen en aanpakken

Uitdagingen statushouders gewoon benoemen en aanpakken

Niet iedereen wilde erover praten of de feiten weten, maar gelukkig zijn we in Hoorn eindelijk zover dat we in de gemeenteraad op fatsoenlijke wijze de problemen bespreken die de opvang van honderden statushouders in onze stad met zich brengt. HOP gaf de aanzet tot het voeren van het goede gesprek hierover door aan te …

HOP vraagt bij begrotingsbehandeling om meer aandacht voor Kersenboogerd

HOP vraagt bij begrotingsbehandeling om meer aandacht voor Kersenboogerd

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2017 heeft de Hoornse Onafhankelijke Partij nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de problemen in een deel van de Kersenboogerd. Voorzitter, Onze fractie maakt zich al langere tijd grote zorgen over hoe het met de mensen gaat die wonen rond in de buurten rond het station Kersenboogerd. …