HOP en HSP dringen aan op snelheid plan alternatief vervoer

Op 17 januari bespreekt de Algemene Raadscommissie in Het Park het voorgenomen verbod voor touringcarbussen in de binnenstad. Het college van B. en W. heeft hiertoe besloten om de overlast van de bussen (t.b.v. de passagiers van de rivierschepen) op vooral het Visserseiland tegen te gaan.

De Hoornse Senioren Partij en HOP vinden het lastig om over het college-verbod te spreken als ook niet tegelijk het plan voor alternatief vervoer op tafel ligt. Dit plan zou deze maand klaar moeten zijn. De partijen dringen er bij het college op aan het plan te presenteren voor de 17e zodat het gelijktijdig met het voornemen tot een busverbod kan worden besproken. “Als we niet weten wat het alternatief is dan valt er voor ons ook weinig te zeggen over het busverbod. Het verbod kan in geld en voor organisaties verstrekkende gevolgen hebben, dat vraagt grote zorgvuldigheid”, aldus fractievoorzitter Robert Vinkenborg die namens de HOP/HSP het college het volgende schriftelijke verzoek doet:

Geacht college,

In uw brief behorend bij agendapunt 5. van de ARC op 17 januari staat dat de uitwerking van het plan voor alternatief vervoer in januari bekend is.

Het lijkt onze fracties zinnig uw voornemen tot een busverbod te bespreken in samenhang met dit plan en dat is ook precies wat u aan het einde van uw brief aan de raad heeft toegezegd (het plan in zijn geheel bespreken).

Wij zouden u willen verzoeken de raad uiterlijk 12 januari schriftelijk te informeren over de meest actuele stand van zaken m.b.t. het alternatief vervoer, zodat wij ons optimaal kunnen voorbereiden op de commissievergadering.

Met vriendelijke groeten,

Robert Vinkenborg – HOP

Nico Oudheusden  – HSP

HOP en HSP dringen aan op snelheid plan alternatief vervoer

bron: Noordhollands Dagblad