De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP of HOP Hoorn) komt op voor de inwoners in de wijken en buurten van Blokker, Hoorn en Zwaag die samen onze prachtige gemeente Hoorn vormen. HOP is onafhankelijk van landelijke politieke partijen, belangengroeperingen en persoonlijke ambities. Als zuiver lokale partij koesteren we onze stad aan ’t Hop als leefgemeenschap waar het goed wonen, werken en recreëren is: ook voor de volgende generaties. HOP verbindt sociaal met ondernemend, jong en oud en alle lagen van de samenleving. De gemeentelijke overheid hoort zich dienstbaar op te stellen én een luisterend oor te hebben voor de inwoners van Hoorn.

Een eigen lijn

HOP streeft naar een duidelijke voor iedereen begrijpelijke manier van politiek bedrijven, zonder grote woorden en holle kreten. We delen een afkeer van achterkamertjes en geritsel. HOP houdt zich bezig met zaken die wij namens de kiezers belangrijk vinden. We streven naar een zakelijke, inhoudelijke debatcultuur. In de gemeenteraad houden we liever ons mond als we niets toe te voegen hebben of het onderwerp niet belangrijk vinden, dan dat we ook zo nodig een puntje willen scoren. HOP trekt zich niets aan van de gevestigde gebruiken, maar volgt een eigen lijn.

De middelen zijn schaars. HOP deinst niet terug voor harde keuzes en dat zal voor sommige instanties spijtig maar helaas onvermijdelijk zijn. Ons kompas: we kunnen niet alles, dus wat is het belangrijkste voor de mensen? Dit betekent dat we ook zaken, die we op zich waarderen en belangrijk vinden, los durven laten.

Eerlijk naar de kiezers, met een rechte rug

De overheid is dienend aan de burger en uiterst sober voor zichzelf, zonder overbodige franje of regels. HOP is een partij van en voor inwoners met een open oor en oog voor wat zich in onze wijken en buurten afspeelt: dus niet alleen in verkiezingstijd, maar juist ook daarna zijn we met inwoners in dialoog.

HOP wil kiezers recht in de ogen kunnen kijken. Hoewel er om iets te bereiken ook compromissen moeten worden gesloten, zijn we vooral een partij die de rug recht houdt. We vertellen de kiezers eerlijk van tevoren aan welke standpunten voor ons niet valt te tornen. Ons credo:

Liever eerlijk in de oppositie, dan met kiezersbedrog in de coalitie!

Transparant, eerlijk, sober

De kernwaarden van onze partij zijn: transparantie, eerlijkheid en soberheid. Onze volksvertegenwoordigers laten zich niet in de watten leggen op kosten van de belastingbetaler. HOP is altijd voor iedereen aanspreekbaar op deze missie van de partij.