Zorgen over sloop sociale huurwoningen

De Hoornse Onafhankelijke Partij wil dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar blijven. In Pater Bleijs-/Johannes Poststraat staat er 26 van deze goedkopere woningen op de nominatie om te worden gesloopt. HOP vreest dat de huren na nieuwbouw fors omhoog gaan. Hoewel het hier gaat om een heel specifieke situatie, wil HOP met onderstaande vragen duidelijk maken dat we tegen afname van de voorraad betaalbare huurwoningen zijn. Vooral omdat er verwacht wordt dat de inkomens van veel huishoudens in de komende jaren zullen dalen.

poststraat 1    poststraat 2     poststraat 3

Hoorn, 11 mei 2015

Geachte college,

Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat de rol van de gemeente met betrekking tot de voorgenomen sloop van 26 woningen in de Pater Bleijs-/Johannes Poststraat beperkt is, heeft onze partij hierover toch een aantal vragen waarmee we tegelijkertijd onze zorgen tot uitdrukking willen brengen.

Volgens onze informatie ziet Intermaris af van de voorgenomen sanering van de asbestplaten onder het dak voordat tot sloop wordt overgegaan. Verrassend, want eerder was Intermaris zeer stellig over de noodzaak tot sanering. Dit is voor de bewoners in ieder geval verheugend nieuws, aangezien dit dubbele overlast en hogere stookkosten voor de bewoners gaat voorkomen.

Veel (mogelijk de meeste) bewoners zijn tegen de sloop. De bewoners vinden dat sloop voorkomen had kunnen worden indien Intermaris aan alle normale onderhoudsverplichtingen had voldaan. Tevens is renovatie goedkoper dan sloop en nieuwbouw en zijn de huidige woningen beeldbepalend in de wijk. De bewoners vinden dat de kostenopgave voor renovatie ten onrechte is gebaseerd op een uniforme aanpak, waarbij in alle woningen (ongeacht de echte noodzaak) precies dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd. Een aanpak waarbij per woning wordt bekeken en uitgevoerd wat écht nodig is, zou veel goedkoper kunnen uitvallen.

Tenslotte vrezen de bewoners vooral een veel hogere huur te moeten gaan betalen voor nieuwbouw en dat zal voor velen niet op te brengen zijn.

Daar tekenen wij als fractie bij aan dat uit het recente woningbehoefteonderzoek blijkt dat wij in de gemeente een tekort hebben aan sociale woningen in het goedkoopste segment (huur < € 403) en het dus niet goed is dat het aantal woningen in deze prijscategorie (en dat geldt hier) te laten afnemen.

–              Bent u met ons van mening dat afname van de voorraad goedkoopste sociale huurwoningen ongewenst is? Is daar in dit geval sprake van en wat is daarover uw opvatting?

–              Deelt u onze opvatting dat de argumenten van de bewoners tegen de sloop hout snijden en het alternatief van renovatie serieus genomen moeten worden? En zo ja, welke rol ziet u voor zichzelf weggelegd dit te bevorderen?

Tot zover onze vragen, we zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

Robert Vinkenborg