,

Zet Puur Hoorn-geld in voor duurzame stadsvernieuwing

De Hoornse Onafhankelijke Partij wil dat er meer geld wordt gestoken in stadsvernieuwing. Geld dat nu wordt gebruikt voor Puur Hoorn kan wat HOP betreft daarvoor worden ingezet. Op 27 oktober 2015 heeft HOP daartoe een amendement ingediend, gesteund door alle oppositiepartijen. De stemming over dit amendement  vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering op 3 november:

Amendement budget Puur Hoorn inzetten voor stadsvernieuwing

De raad van de gemeente Hoorn, bijeen op 3 november 2015, behandelende de begroting over 2016

Overwegende dat:

–    er op het terrein van stadsvernieuwing voor Hoorn grote uitdagingen liggen die behoren tot onze kerntaken die de grootste prioriteit verdienen;

–    er voor deze enorme opgave vanaf 2016 slechts 3,5 ton structureel beschikbaar is;

–    met extra budget voor stadsvernieuwing er sneller merkbare resultaten kunnen worden bereikt voor de stad en als bijdrage aan de klimaatdoelstelling van de gemeente.

–    de raad op 13 oktober 2015 heeft uitgesproken dat voor stadsvernieuwing “duurzaamheid een belangrijk aspect is. Een gezonde leefomgeving, de verduurzaming van de woningvoorraad, het bevorderen van sociale cohesie en klimaatbestendigheid bijdragen aan de duurzaamheidsambitie Puur Hoorn én toekomstvaste wijken.”

BESLUIT:

Voegt aan het raadsbesluit over de programmabegroting toe:

–    om per 1 januari 2016 te stoppen met het programma Puur Hoorn 2.0;

–    om de daarmee vrijkomende budgeten, zijnde voor 2016: € 575.000, 2017: € 575.000 en voor 2018: € 455.000,  toe te voegen aan het budget voor stadsvernieuwing en dit vooral in te zetten voor een gezonde leefomgeving, de verduurzaming van de woningvoorraad, het bevorderen van sociale cohesie en klimaatbestendigheid en zaken die bijdragen aan de duurzaamheidsambitie.

–     om de bijbehorende tekst van paragraaf 7.2 uit de Programmabegroting te schrappen en de financiële bedragen aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie:                                                           Naam:

Hoornse Onafhankelijke Partij                 Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer                                           Roger Tonnaer

VOC Hoorn                                                  Aart Ruppert

Hoorn Lokaal                                              Joke van der Meij

Hoorn voor Jong & Oud                           Joke van Diepen

Hoornse Senioren Partij                           Nico Oudheusden

VVD                                                               Chris de Meij

Hoorns Belang                                            Alex van der Kleij