Wilde motie tegen arbeidsverdringing

Op de gemeenteraadsvergadering van 27 september j.l. heeft de fractie van HOP het initiatief genomen om een wilde motie in te dienen, om arbeidsverdringing in het kader van de participatie wet, tegen te gaan. In de motie wordt opgeroepen om het door de FNV opgestelde protocol hierover te onderschrijven en als gemeente, maar liefst met alle gemeenten binnen Werksaam, een convenant te sluiten met de FNV over dit onderwerp. Enkele gemeenten in Zuid-Holland hebben al een dergelijk convenant gesloten met de FNV met goede resultaten.

De motie werd ingediend samen met de HSP, HB, HL, VOCH, J&O voor Hoorn, de fractie Tonnaer en de VVD.

Bij de behandeling van de motie gaf Wethouder de Jong aan dat er een aantal punten in het protocol stonden die in tegenspraak waren met het huidige beleid en zij stelde voor de kaders van dit beleid nogmaals op de agenda te zetten voor behandeling in de raadscommissie. In afwachting van deze behandeling hebben we de motie aangehouden. Mocht de behandeling niet de door ons gewenste resultaten opleveren, dan komen we zeker op deze motie terug.

Wilde motie participatiewet
Voorkom verdringing en werken zonder loon

stop-arbeidsverdringing