Stop Werken Zonder Loon

Gemeenteraad, 1 november 2016 – vervolg behandeling programmabegroting 2016

Voorzitter,

Een vraag voor wethouder Bashara. Er is volgende week een informatieavond over de ontwikkelingen rond het stationsgebied. Ik dacht we eerst onderzoek zouden doen om daarna alles rond de Poort van Hoorn integraal af te wegen. Hoe zit dat?

Nog wat opmerkingen wat betreft moties en amendementen.

– Verbazingwekkend dat het college de motie voor het Regenboog-zebrapad ondersteunt. Er wordt namelijk geen dekking aangegeven. Dat vinden wij inconsequent en daarom steunen wij de motie niet.

– De motie van D66 en GroenLinks inzake de collectieve energievoorzieningen. Overbodig. Het verbijstert ons dat zoiets voor de hand liggends nog niet uit de koker van Puur Hoorn is gekomen.

– Merkwaardige reactie van het college over de herinvoering van de nieuwjaarsreceptie. Het college wilde er zelf van af, maar zet de deur voor volgend jaar alweer open. Nee dus.

– Experimenten Participatiewet steunen wij niet. WerkSaam is voor ons een onbestuurbare auto geworden. We willen eerst in controle zijn voor we aan nieuwe avonturen beginnen.

Voorzitter,

Wij vragen ons af: heeft wethouder De Jong of iemand anders van dit college nog wel eens nagevraagd hoe het nu met deze mensen gaat? Ik kan u vertellen: dat is niet zo best.

Ik zou van de wethouder graag willen weten of ze de schoonmaaksters ooit excuses heeft gemaakt of van plan is dat te doen?

Uit haar reactie vorige week bleek ons dat de wethouder niet of nauwelijks beseft wat het huidige beleid van WerkSaam voor mensen betekent. De wethouder blijft steken in een grammofoonplaat met goede intenties en schermt er mee dat de raad dit zelf zo heeft gewild. Het zelfde in de brief die we vandaag op de valreep van het college kregen. Gaat u maar rustig slapen er is niets hand.

Wat een belediging voor de intelligentie van iedereen die zich met serieus met dit onderwerp bezighoudt!

Ik heb veel reacties gekregen op mijn bijdrage van vorige week. Zo werd ik vrijdag gebeld door een ondernemer die de avond ervoor in Medemblik een presentatie van WerkSaam had bijgewoond: “Mijnheer Vinkenborg, goed dat u dit aankaart: oneerlijk concurrentie.”

Uitkeringsgerechtigden melden ons dat ze worden verplicht om met behoud van uitkering 6 tot acht weken aan de slag te gaan in een distributiecentrum. Dan maken ze kans op een arbeidscontractje van 7 maanden. Zijn dat de banen die wij willen? Maar de meeste mensen krijgen zelfs dat arbeidscontractje niet omdat ze niet in het functieprofiel passen.

Al die gratis maandjes werken met behoud van uitkering behoren inmiddels gewoon tot het verdienmodel van een aantal bedrijven. Iedere uitkeringsgerechtigde die die ellende heeft meegemaakt, kan u dat vertellen. Dat verdringt betaald werk.

Van de heer Kamminga werd ik vorige week op sociaal gebied niet veel wijzer, dus ik heb het verkiezingsprogramma van GroenLinks maar eens gelezen.

Wat mij bijzonder aanspreekt is de volgende passage:

“Als je geen baan hebt, heb je recht op bijstand op basis van vertrouwen, zonder tegenprestatie, zonder kleinerende regeltjes. Je wordt niet vernederd, maar gestimuleerd om mee te doen.”

Voorzitter, GroenLinks vindt HOP aan haar zijde. Maar kijk eens naar de contracten vol wantrouwen van WerkSaam. Of luister naar deze mijnheer:

“Er is een waslijst aan verplichtingen, onder ‘dreiging’ van het korten op de uitkering als niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Ik voel me als slaaf behandeld.”

Samen met ons commissielid Guido Breuker heb ik gisteren gesproken met een uitzendbureau dat werk verliest aan WerkSaam. Puur de kostprijs van een uitzendkracht op het laagste loon bedraagt ruim 15 euro. Bij WerkSaam kun je terecht voor € 11,75. De mensen van het uitzendbureau zullen zich eerdaags ook wel bij WerkSaam gaan melden, omdat ook zij straks hun baan kwijt zijn. WerkSaam maakt bedrijven kapot.

Voorzitter,

Wie niet horen wil moet maar voelen. HOP legt de raad twee moties voor. In de ene passen we quasi inbesteden toe op dit college. Eén wethouder, het mogen er ook meer zijn, mag door de draaideur eruit. En door diezelfde draaideur halen we dan een uitkeringsgerechtigde en een stagiair naar binnen om het werk over te nemen.

Mocht de raad vinden dat die motie te ver gaat, waarom dan niet voor mensen aan de onderkant,  mijnheer van Straalen, mevrouw Al Mubayed.

In een tweede motie roepen we op onmiddellijk te stoppen met verdringing, oneerlijke concurrentie en het ontlopen van cao-afspraken. Dit om te voorkomen dat de raad de wethouder moet ontslaan. Een wethouder moet de wet houden!

Laten we op dat vlak geen enkel risico lopen.

Bron foto FNV

Bron foto FNV