Er worden 26 woningen gesloopt Pater Bleijs-/Johannes Poststraat om plaats te maken voor nieuwbouw. Op grond het voorgelegde Sociaal Plan vrezen de bewoners exorbitante huurstijgingen als ze terugkeren. Hierover stellen de fracties van de Hoorn Senioren Partij en Hoornse Onafhankelijke Partij verantwoordelijk wethouder Pijl de volgende vragen:

Hoorn, 28 januari 2016

Geachte heer Pijl,

In vervolg op onze eerdere vragen inzake de voorgenomen sloop van 26 woningen in de Pater Bleijs-/Johannes Poststraat bereikt ons het bericht dat Intermaris in het zogenoemde Addendum de bewoners nu een ‘maximaal redelijke huur’ voorlegt van € 1.022,46 waarin in de eerdere communicatie (rekenvoorbeelden etc.) steeds sprake was van een maximale huur (waaraan de uiteindelijke streefhuur is gekoppeld) van € 850.

Momenteel bedragen de huren rond de € 400.

Geschrokken door deze koerswijziging zouden bewoners niet meer bereid zijn het sociaal plan te ondertekenen, dan wel onder grote druk.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

– Klopt het dat Intermaris nu afwijkt van de eerder gecommuniceerde huur van € 850 naar nu € 1.022,46?

– Begrijpt u de bezorgdheid van de bewoners waardoor zij mogelijk het sociaal plan niet meer ‘durven’ te ondertekenen uit angst voor een nog forsere huurverhoging dan waarvan zij eerder uit mochten gaan?

– Bent u met ons eens dat de bewoners mochten vertrouwen op (lagere) bedragen die eerder door Intermaris aan hen zijn voorgelegd? En zou Intermaris zich hieraan moeten houden?

– Vindt u de voorgenomen huurverhoging niet in strijd met het gemeentelijk uitgangspunt dat er meer betaalbare huurwoningen (vooral in het goedkopere segment) beschikbaar moeten komen en moeten blijven?

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij Robert Vinkenborg

Hoornse Senioren Partij Nico Oudheusden