Het komt steeds vaker voor dat in de omgeving van het station scooters worden vernield. Hierover stelt de Hoornse Onafhankelijke Partij aan de verkeerswethouder de volgende vragen:

Hoorn, 17 november 2015

Betreft: Vraag scooterproblematiek rond station

Geachte heer Bashara, beste Samir,

Via de Facebookgroep ‘Verloren, Gevonden… omgeving Hoorn’ (ruim 7.000 leden) bereiken ons berichten over problemen die scooterbezitters ondervinden in het stationsgebied Hoorn. Er is sprake van een toenemend aantal vernielingen en diefstallen. Bij de stalling is geen ruimte meer om scooters te stallen en er zou sprake zijn van een wachtlijst, dus zit er niets anders op dan de scooters in de openbare ruimte te parkeren. Ook bestaat er onduidelijkheid over waar de scooters nu wél of niet neergezet mogen worden.

Onze vragen:

– zijn deze problemen bij u bekend?

– is er een oplossing – bijvoorbeeld uitbreiding van de fietsen-/brommerstalling – in zicht?

– kunt u concreet aangeven waar scooters nu bij voorkeur neergezet kunnen worden en bent u bereid dit actief te communiceren? En zo ja op welke wijze?

Gelet op de urgentie voor de betrokkenen hopen wij dat u op korte termijn deze vragen kunt beantwoorden. Waarvoor onze dank.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

Robert Vinkenborg

Fractievoorzitter