HOP stelt samen met andere partijen vragen over te krappe huisvesting van de Rugbyclub West-Friesland:Aan het College van Burgemeester en Wethouders v.d. gemeente HoornHoorn, 25 augustus 2014Betreft: schriftelijke vragen artikel 43 volgens het Reglement van Orde over de huisvesting en verhuizing van Rugbyclub West-Friesland.

Geacht college,

Rugbyclub West-Friesland is sinds jaren op de Blauwe Berg gevestigd. Deze accommodatie is zeer slecht en zwaar verouderd. De sportvereniging heeft slechts één doucheruimte voor mannen en vrouwen en een gebrek aan voldoende kleedkamers en velden.

Hierdoor heeft de rugbyclub te kampen met een stilstand in het ledenbestand terwijl de rugbysport een van de snelst groeiende sporten is in Nederland. Op dit moment telt de club 90 leden. Een meer aantrekkelijke sportaccommodatie zou het ledental kunnen verdubbelen.

Wij vragen van uw college de noodzakelijke aandacht voor deze slechte en te krappe accommodatie en vragen uw medewerking om de Rugbyclub West-Friesland aan een nieuwe en betere accommodatie te helpen.

Hockeyvereniging WFHC neemt op korte termijn haar nieuwe onderkomen aan de Roskam-Keern in gebruik. Eind maart – begin april 2015 is het sportcomplex aan de Nieuwe Steen vacant, met uitzondering van de gebruikmaking door leerlingen van de Copernicus SG. Wat de toekomstige bestemming voor het sportcomplex wordt, is nog niet bekend.

Er is een oud plan om het sportcomplex te bestemmen voor kantorenbouw maar wij beschouwen dit plan inmiddels als achterhaald. Aan nog meer kantoren is in Hoorn geen behoefte. Onze fracties vinden behoud van het sportcomplex voor de sport aan de Nieuwe Steen meer voor de hand liggen.
De accommodatieproblemen van Rugbyclub West-Friesland schreeuwen om een oplossing. Deze oplossing kan gevonden worden op het (voormalige) WFHC-terrein aan de Nieuwe Steen.

Mocht dit terrein niet geschikt zijn, dan vinden wij het HSV-complex een goed alternatief, uiteraard onder voorbehoud van instemming door voetbalvereniging HSV.

Alleen met een nieuwe en verbeterde accommodatie heeft de rugbyclub vooruitzicht op meer leden en een bloeiend sportleven.

Vanwege bovenstaande stellen wij u volgens artikel 43 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de huidige accommodatie op de Blauwe Berg voor de rugbyclub slecht en te klein is en wilt u de club helpen aan een nieuwe accommodatie;

2. Wil het college het sportcomplex na vertrek van de Hockeyvereniging WFHC behouden voor de sport en voor de buitensport van de scholen;

3. Stel, dat uw college het voormalig sportcomplex van Hockeyvereniging WFHC aan de Nieuwe Steen niet wenst te behouden voor de sport, welke andere plannen en ideeën heeft u dan voor dit complex;

4. Wilt u zich inspannen en gesprekken starten voor de verplaatsing van Rugbyclub West-Friesland van de Blauwe Berg naar het sportcomplex aan de Nieuwe Steen;

5. Stel, dat verplaatsing naar de Nieuwe Steen niet mogelijk is, wilt u zich er dan voor inspannen dat de rugbyclub een nieuwe plek krijgt op het HSV-terrein in Risdam-Noord;

6. In het geval verplaatsing van de rugbyclub naar de Nieuwe Steen of Risdam-Noord niet mogelijk is, wilt u dan meewerken aan het grondig opknappen en verbeteren van de huidige accommodatie van de rugbyclub op de Blauwe Berg ?

Vriendelijke Groet, namens de fracties,

HOP, Robert Vinkenborg
HSP, Joke van Diepen
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

 

reactie College