Hoorn, 2 maart 2015

 

Geacht college,

 

Op 19 februari 2015 informeerde u de gemeenteraad schriftelijk over het project- en het communicatieplan voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn. U geeft onder meer een toelichting op de aanvullende kosten voor fondswerking voor extra evenementen en activiteiten. De subsidieaanvraag hiervoor blijkt uw college tot onze verbazing te hebben uitbesteed aan Bureau Het Grote Oost. De kosten hiervoor bedragen, afhankelijk van de ‘binnengehaalde bedragen, maximaal € 14.000.

Deze extra uitgaven zijn volledig in strijd met alles wat hierover tussen de gemeenteraad en het college is gewisseld. Op tal van vragen vanuit de raad stelde u telkens dat de kosten voor de viering niet meer zouden bedragen dan € 150.000, letterlijk: “de rest moet de stad zelf dragen.” Wij vrezen dat deze meerkosten een precedent zijn voor nog meer kosten voor de viering en daarom moet er een duidelijke grens worden getrokken, waar die naar onze mening al ver overschreden is. De raad moet blind kunnen vertrouwen op toezeggingen vanuit het college. In dit verband wijzen wij ook op de volgende volstrekt heldere passage uit het raadsvoorstel dat op 16 september 2014 is aangenomen:

 

“Productieburo Zorro krijgt als kader mee dat naast de gemeentelijke bijdrage ook financiële bijdragen uit de markt gehaald moeten worden.”

 

Wij menen dat u met deze extra uitgaven geen recht doet aan de discussie en de beantwoording op talloze vragen over dit onderwerp en dit raakt aan het vertrouwen tussen college en raad. Daarom stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 RvO de volgende vragen:

 

  1. Bent u met ons van mening dat de extra uitgaven van maximaal € 14.000 in strijd is met eerdere toezeggingen van uw kant én de bedoeling van het raadsvoorstel om de kosten voor de viering te beperken tot maximaal € 150.000?

 

  1. Kunt aangeven waarvoor de te maken kosten precies zijn?

 

  1. Hoe kan het dat Hoorn kosten moet maken terwijl u in uw brief stelt dat Bureau Het Grote Oost werkt op basis van ‘no cure, no pay’?

 

  1. Deelt u onze mening dat de gemeenteraad heeft besloten dat Productiebureau Zorro ook de taak heeft te zorgen dat er financiële bijdragen uit de mark gehaald moeten worden?

– Zo ja, waarom heeft Zorro dan deze kennelijk te complexe subsidieaanvraag niet uitbesteed aan Het Grote Oost die dat als onderaannemer van Zorro had kunnen uitvoeren en is de gemeente nu opdrachtgever?

 

  1. Op welke datum precies is de overeenkomst met Bureau Grote Oost tot stand gekomen?

– van wanneer dateren de eerste contacten met Het Grote Oost?

– was dit plan al bekend voor dat wij op 16 december 2014 voor de laatste keer met u over De Kaap Hoorn-viering in de gemeenteraadsvergadering van gedachten wisselden?

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Hoornse Onafhankelijke Partij – Robert Vinkenborg 06 – 538 1 928

Fractie Tonnaer                        –  Roger Tonnaer

Hoorn Lokaal                         Joke van der Meij

VVD                                                      –  Chris de Meij

Jong en Oud voor Hoorn             –  Joke Van Diepen

 

 

Eerdere vragen over dit onderwerp