Geacht college,
Onze bereikten klachten van bewoners over het snel verrommelen van een strook grond langs de Westfrisiaweg; van het verlengde van De Marowijne langs van Fa. Staples/Fa. Schouten richting de Strip.Wij hebben geconstateerd dat de stook wordt misbruikt voor het plaatsen van allerlei reclameborden op vaak aftandse aanhangers waarvan sommigen zonder kenteken.De borden leiden de aandacht af van de automobilisten die er langs rijden af en dan kan leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens omwonenden – die zich ergeren – worden het steeds er meer.Wij hebben er vandaag rond de 10 objecten geteld.Zie deze foto’s:

Onze vragen:

1. Is de situatie u bekend?
2. Zo niet, gaat zich op de hoogste om de vragen 3. en 4. te kunnen beantwoorden.
3. Zo ja, worden hier borden geplaatst in strijd met de regels?
4. Indien dit het geval is, op welke wijze zal hier tegen worden opgetreden?

Hoornse Onafhankelijke Partij – HOP

Robert Vinkenborg

aanhanger 1 aanhanger 2