HOP heeft een drietal commissie leden, zij ondersteunen de fractie in het vele werk. Ze zijn niet gekozen in de gemeenteraad. In de adviserende algemene raadscommissie – die driemaal per maand plaats vindt – mogen zij namens de HOP-fractie het woord voeren. Ze leveren hiermee een bijdrage aan de standpuntbepaling van HOP. De raadscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad, de gemeenteraad vergadert 1 x per maand over de onderwerpen van de commissie (onder andere). En neemt in gemeenteraadsvergadering daarover de besluiten.

Dirk van der Duin

Dirk van der Duin

Commissielid

dirk@hop-hoorn.nl

André van Beusekom

André van Beusekom

Commissielid

andré@hop-hoorn.nl
0653556795