Puur Hoorn kan minder duur voor Hoorn

Puur Hoorn kan minder duur voor Hoorn.

Vanuit soms net andere overwegingen zijn de fracties van Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, de VVD en de Hoorns Onafhankelijke Partij het er samen over eens dat we als ook als raad onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de enorme bezuinigingsopgave die er voor de komende jaren ligt. Helaas noopt dat tot duidelijke keuzes.

De vijf partijen delen de opvatting dat Puur Hoorn binnen onze talrijke gemeentelijk taken geen topprioriteit heeft en dat het effectiever kan voor minder geld. Voor HOP geldt in ieder geval dat wij veel projecten weinig concreet vinden en dat investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op onze gemeentelijke gebouwen meer rendement in duurzaamheid, kostenbesparing, bewustwording en werkgelegenheid oplevert.

Wij begrijpen het duurzaamheidssignaal dat van Puur Hoorn moet uitgaan en menen dat dit met de helft van het budget ook kan worden gegeven. Daarom komen de vijf partijen in de raadsvergadering van 19 mei met een amendement om het budget voor Puur Hoorn met 50% te korten. Over hoe deze korting ingevuld moet worden over de jaren, de strikt noodzakelijke formatie en de projecten laten wij bewust nog open, maar wij zijn desgewenst graag bereid hierover mee te praten. Met pakweg 2,5 ton euro per jaar blijft nog altijd een substantieel bedrag over.

De Hoornse Onafhankelijke Partij meent dat er tal van zaken zijn waaraan het bezuinigde bedrag beter kan worden besteed.

De vijf partijen overwegen in het voorstel dat:

– de gemeenteraad genoodzaakt is in deze periode € 6 miljoen aan structurele ombuigingen te realiseren en met dit wijzigingsvoorstel hieraan een constructieve bijdrage wordt geleverd;

– de gemeente een marginale rol speelt bij het beïnvloeden van gedrag en bewustwording m.b.t. verduurzamen en dit grotendeels al gebeurt onder invloed van maatschappelijke discussies, stijgende energieprijzen, de markt- en andere direct betrokken partijen;

– dat veel van de Puur Hoorn-projecten ook zonder gemeentelijke steun bestaan;

– van alle belangrijke taken die de gemeente moet uitvoeren dit project geen topprioriteit heeft;

– halvering van het budget dwingt tot effectievere keuzes binnen het programma en er nog altijd een substantieel bedrag beschikbaar blijft om de doelstellingen van Puur Hoorn te realiseren.