VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

ACTUEEL

,

Schriftelijke vragen; Stop overbodige sloop Leekerweide

Terecht vonden veel partijen een aantal maanden geleden dat de bomen aan De Weel niet gekapt mochten worden voor een tunnel die er mogelijk niet zou komen. Precies om die reden wil HOP – daarin gesteund door de Hoorns Belang – dat de sloop…
,

Geduld is op. Toegangsuur nog steeds 1 uur.

HOP knokt door voor vrije toegangs- en sluitingstijden voor de horeca. Op 26 november vorig jaar besloot de gemeenteraad dat de toegangstijd kan worden verruimd van 01.00 naar 02.00 uur. Dat gaat ons niet ver genoeg, maar is beter dan de huidige…

Bijdrage Fractievoorzitter op presentatie coalitieakkoord

Hoorn, gemeenteraad 20 mei 2014: beschouwing coalitieakkoord HOP"Voorzitter, collega raadsleden, college.Ook wij wensen deze coalitie veel succes. Echter, waar anderen rondedansjes doen zijn over deze coalitie, zijn verdrietig, verbaasd en…

Tussenbericht College, Horecatijden

Tussenbericht college, Horecatijden      
,

Schriftelijke vragen; Toegangsuur Horeca

Op 26 november vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het toegangsuur tot de horeca in het weekeinde verruimd zou worden van 01.00 naar 02.00 uur. Dit is nog niet gebeurd en daarover hebben de fracties van HOP en HSP vragen gesteld aan het…

Lokale partijen teleurgesteld over uitsluiting

Deze week zijn PvdA, SP, D66, CDA, en Groen Links gestart met de coalitiegesprekken voor de vorming van een nieuw college van B & W. Nog voor de gesprekken van start gaan, is nu al duidelijk dat de vijf coalitiepartijen de autotunnel niet…