Ongerust over behandeling bewoners rond Oude Schouwburg

Ongerust over behandeling bewoners rond Oude Schouwburg

schouwburgterrein

HOP heeft antwoorden ontvangen over de enorme haast die het college heeft de om huur op te zeggen van de stukje grond die bewoners rond de Oude Schouwburg huren. Om plaats te maken voor de nieuwbouw van peperdure woningen moeten de bewoners per 1 mei al de tuintjes hebben ontruimd. Vanwaar die haast en waar blijft de fatsoenlijk communicatie tussen bewoners en projectontwikkelaar. Hieronder de vragen en antwoorden van het college. Ze stellen HOP niet gerust, we blijven het volgen.

 

 

nieuweplan

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Op 24 maart is in de rondvraag een tweetal vragen gesteld:

–       Wethouder Tap heeft aangegeven dat de gemeente de communicatie tussen de projectontwikkelaar en de bewoners zou bevorderen. Er is een gesprek geweest tussen gemeente en projectontwikkelaar, maar van goed overleg tussen gemeente, projectontwikkelaar en bewoners is verder geen sprake geweest. Waarom niet?

–       De bewoners hebben afgelopen zaterdag een aangetekende brief van de gemeente gehad waarin de huurovereenkomst per 1 april wordt opgezegd en is aangegeven dat ze binnen 5 weken hun tuinen moeten ontruimen. Waarom deze haast? Is het niet zo dat er nog steeds bezwaar mogelijk is binnen de planologische procedure? Het verzenden van deze brief zal goed overleg tussen gemeente, projectontwikkelaar en bewoners in de weg staat.

Hieronder mijn reactie op de gestelde vragen:

–       Ik heb de initiatiefnemer er op gewezen dat het van belang is overleg te hebben met omwonenden. Wij hebben regelmatig contact met de heer Van der Laan. De heer Van der Laan heeft ons laten weten dat de eerste gesprekken met de bewoners hebben plaatsgevonden. Hij breidt de gesprekken stap voor stap uit.

–       De bewoners hebben een brief ontvangen dat de huur van de gronden wordt opgezegd. Deze week hebben de bewoners een nieuwe brief ontvangen over het proces en de juiste datum waarop de huur wordt opgezegd, te weten 31 mei 2015. De bewoners moeten eind mei de gronden aan de gemeente beschikbaar stellen (ontruimd).

In de brief aan de huurders is ook het proces voor de komende tijd beschreven. In de bijlage van deze email vindt u een kopie van deze brief. Zoals terug te lezen in de brief is het nodig om de huur op te zeggen om de sanering van de grond na de bouwvak in te zetten. De sanerings-aannemer moet hiervoor in juli een opdracht ontvangen. De opzegging van de huur sluit eventueel te maken afspraken tussen de heer Van der Laan en de bewoners niet uit.

De planning ziet er op dit moment als volgt uit:

Procedure bestemmingsplan                   februari tot eind augustus

Opzegging huurovereenkomsten              april – mei

Sanering voorbereiden                          april – juli

Bodem Sanering                                   augustus

Overdracht grond                                 augustus

Ik zal de heer Van der Laan er nogmaals op wijzen hoe belangrijk het overleg met de omwonenden is.

Met vriendelijke groet,

Ben Tap