Participatieverklaring

HOP en HSP willen grotere rol gemeenteraad bij opvang statushouders

“Ondertekenen participatieverklaring nieuwe taak gemeente Hoorn”

 

De gemeente Hoorn vangt al een aantal jaren statushouders op: vluchtelingen uit oorlogsgebieden. De Hoornse Onafhankelijke Partij en de Hoornse Senioren Partij (HOP/HSP) willen meer grip op de opvang en integratie. Er liggen op dit vlak veel meer taken dan alleen het huisvesten en het verstrekken van een uitkering (de vraag zorgt voor de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden).

Er komen ook taken bij. Zo worden de gemeenten verplicht ervoor te zorgen dat statushouders een participatieverklaring ondertekenen als onderdeel van de inburgering.  Al deze taken dagen de gemeente uit om – in navolging van andere gemeenten – eigen doelen en ambities op de opvang te gaan formuleren. Doel moet zijn om de statushouders zo snel mogelijk te integreren.

HOP en HSP hebben het college van B&W bijgaande vragen gesteld. Doel is dat raad meer betrokken gaat worden bij deze problematiek.

Link naar de vragen : https://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Hoorn&ListId=621716c7-8304-42a1-aba6-62fdbcffee0d&ReportId=2ff8efdc-7d31-47af-a8fc-f46c2d9966e1&EntryId=d34fd182-da0b-43bc-9f1e-c7a0d04353d0&searchtext