Lid worden van HOP

Bent u enthousiast over HOP en staat u achter onze beginselverklaring?

Vul het formulier in, maak minimaal € 10 over en u bent lid!

U bent lid na betaling

HOP-leden betalen minimaal € 10 per jaar aan contributie, maar meer is natuurlijk reuze welkom! Van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. U hoeft niet op deze bevestiging te wachten om tot betaling over te gaan:

bankrekeningnummer HOP: ING bank NL68 INGB 0006 1725 55 o.v.v. contributie HOP en uw naam.  

Na betaling van de contributie bent u officieel lid van HOP. U wordt desgewenst toegelaten tot de besloten HOP-ledengroep op Facebook, bent uiteraard van harte welkom op de ledenvergaderingen en kunt kennismaken met onze fractie.

Ook uw gift is welkom

Staat u sympathiek tegenover HOP maar wilt u geen lid worden? U kunt uiteraard ook een gift overmaken o.v.v. donatie aan HOP. 

Samen werken we aan een socialer en ondernemender Hoorn met een eerlijke en transparante manier van politiek bedrijven.

Hartelijk dank!


Persoonsgegevens

Aanhef:
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum: (Minimum leeftijd 18 jaar)

Adresgegevens

Adres + huissnummer:
Postcode:
Woonplaats

Contactgegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres:

Contributie

De hoogte van de contributie bepaalt u zelf en bedraagt minimaal € 10 per jaar. Meer is natuurlijk welkom!

Machtiging voor Automatische incasso (optioneel)

Hierbij machtig ik HOP-Hoorn tot wederopzegging mijn contributie elk jaar automatisch af te schrijven.
Bedrag per jaar (minimaal € 10,-) :
IBAN - rekeningnummer:
Bijvoorbeeld: NL99 BANK 0123 4567 89.
Uw bank:
Ik onderschrijf de beginselverklaring van HOP-Hoorn.

Hop_hoorn, Handelsregister 588.18.030 ING Bank: NL68 INGB00061725 55

Volg HOP

Steun HOP

algemeen nut beogende instelling

HOP heeft een ANBI keurmerk, een gift is dus aftrekbaar!