Robert desk 2016 kadernote
Voorzitter,

Leden van het college, collega-raadsleden, mensen op de publieke tribune, inwoners van onze stad.

Dank voor de stukken en in het bijzonder de ambtenaren die ons geholpen deze te doorgronden.

De Hoornse Onafhankelijke Partij is blij met het positieve resultaat: meer geluk dan wijsheid, gelet ook op het gigantische verschil tussen begroting en resultaat; maar positief! En op de valreep komt daar nog een extra meevaller van 6 ton bij.

Goed nieuws voor Hoorn.

Al is het moeilijk te doorgronden waaraan we de meevallers met de WMO en de jeugdhulp precies te danken hebben. Een uitleg als “herindicaties” kan ook betekenen dat er minder zorg wordt verleend. Op andere evaluatiemomenten gaan we vast nog wel de diepte in. En dat is prima.

Het gaat met de zorgtaken – die Hoorn van het Rijk overnemen – relatief goed. Wij horen positieve geluiden over de wijkteams en spreken daarvoor onze waardering uit – vooral ook naar de zorgverleners die dit verantwoordelijke en moeilijke werk doen.

Uiteraard – vanzelfsprekend zelfs – moet het geld dat overblijft uit het sociaal domein daarvoor gereserveerd blijven. We kunnen niet overzien welke tegenslagen ons nog te wachten staan. Wat ons betreft kan zelfs de  Achtervang van 6 miljoen voorlopig in stand blijven. Want per saldo hebben we straks minder achter de hand om tegenslagen op te vangen.

Relatie college – raad

Voorzitter,

Bij de behandeling van de kadernota vallen drie belangrijkste taken van de gemeenteraad samenvallen.

  1. controleren of het college zijn taken goed uitvoert;
  2. het vertegenwoordigen van de inwoners van onze stad: dus luisteren naar de samenleving en waar nodig die hier een stem geven.
  3. en als derde stelt de raad de kaders voor het beleid en de begroting vast.

Dat valt vandaag allemaal mooi samen en daarom willen halverwege de rit wat langer stilstaan bij de relatie tussen de raad en het college als uitvoerder van het beleid.

Het raadswerk wordt voor ons moeilijker.

Dat doordat de gemeente steeds meer complexe taken moet uitvoeren. En aan de andere kant neemt het college de raad ook niet lekker mee en komt er ondanks mooie woorden van het democratiseringsproces en verbinding in onze beleving niets terecht.

Het college zit in een kramp als het gaat om de relatie met de raad als geheel.

Als de raad wil controleren dan wordt nogal lichtvaardig gezegd dat de voorruit groter is dan de achteruitkijkspiegel. Met andere woorden: houd vooral uw mond en knik ja.

Toezeggingen en beloften van het college zijn niets waard. Als het het college goed uitkomt mag het opeens meer kosten.

Ook de coalitiepartijen spreken wij  aan op hun verantwoordelijkheid. Toezeggingen worden ook aan u gedaan. U bent niet alleen de hoeder van de coalitie maar ook van de zuiverheid van onze processen. Wij begrijpen echt wel dat u overlegt met uw wethouders. Het is aan uzelf hoe duaal u wil opereren en ook zelf inhoud geeft aan verbinding binnen onze raad.

HOP ziet dat er twee informatiestromen naast elkaar bestaan. En dat de oppositie steeds meer achterloop in de informatievoorziening.

Het kan.

Het mag.

Maar is het goed voor het functioneren van onze lokale democratie?

Voorzitter,

Als de raad kaders wil stellen, moeten we steeds vaker zelf op zoek naar feiten en informatie. We zien en horen niet alles.

Een paar recente voorbeelden. Als de raad niet had opgelet, hadden we mogelijk nooit geweten dat schoonmakers die al jaren hier werken op straat dreigen te komen. Laat staan er een debat over gevoerd.

Bij de aanvraag van het krediet Maelsonstraat moet de raad er zelf maar achter te zien te komen wat het nou precies gaat kosten. Appels zijn opeens peren geworden. En de raad moet dan zelf maar uit zien te rekenen hoeveel appels er in een peer passen.

Het totale proces rond de Poort van Hoorn is inmiddels een grote warboel, waarvan ik de meerjaren gevolgen niet terugvind in de kadernota. Merkwaardig. Want als het aan dit college ligt, wordt wel alles er voor zomer nog even door gejast. Ondertussen worden we ook nog even geconfronteerd met het feit dat het verwijderen van de Turborotonde belangrijker blijkt te zijn dan een fietstunnel.

En kondigt het college in de kadernota tussen neus en lippen door aan dat de fietstunnel duurder uit gaat pakken. En daarbij geeft het college de raad ook nog eens het ongevraagde advies om het er vooral nu niet over te hebben.

Hoezo voorzitter?

Want dit betekent dat van de voorliggende meerjarenraming totaal niets meer klopt. De reserve parkeren is eerder geplunderd en nu mogen we dat weer met wat kleingeld gaan aanvullen?!

Halve Maen

Voorzitter,

Wij vragen ons  af of het college met deze manier van communiceren wel voldoet aan haar actieve informatieplicht. Het memo van de griffie hierover is zorgwerkkend.

Graag een reactie van het college.

Voorzitter,

Wij begrijpen dat het college het volk graag  vertelt over haar zegenrijke werk. Maar de Propaganda–machine slaat door in zelfpromotie van het college. En zo voelen steeds meer inwoners dat ook. De mensen laten zich echt niet in de maling nemen. Neem het plaatje van de Halve Maen in de jaarrekening: 18.000 bezoekers, gilt de infographic de kijker hysterisch tegemoet: in werkelijkheid waren het er 14.000 die een kaartje kochten en alleen die zijn relevant voor de cijfers.

300.000 euro publiciteitswaarde?

Het zal wel, maar wat kopen we ervoor? De kosten en het verlies van 40.000 euro staan er niet op.  Een letterlijk misleidend beeld van de werkelijkheid, nadat al eerder het jaarverslag van de Halve Maen in een veel te roze strik is verpakt.

En als we daarover samen met andere partijen schriftelijk vragen stellen, krijgen we niet eens alle antwoorden. Kom niet aan dit troetelkindje.

Kinderachtig.

Hiermee maakt het college in ieder geval geen verbinding met onze achterban.

Uiteraard hoopt ook HOP dat De Halve Maen alsnog verandert in een Kip met de gouden eieren. Maar het getuigt van realiteitszin om er rekening mee te houden dat de boot ook in de resterende vier jaar een schip van bijleg zal zijn. Het college vindt van niet. Wie dan leeft wie dan zorgt. We maken gewoon volgend jaar gewoon weer een mooie illustratie. Of het klopt, maakt niet uit.

Wij nemen er dus maar kennis van dat er voor de komende jaren een blanco cheque is afgegeven.

Maar.

Kan het college ons tenminste toezeggen dat de samenleving voortaan een eerlijk beeld wordt voorgehouden en geen mistige advertentieplaatjes. Zo niet: dan kunnen wij daar ook niets aan veranderen en zingen we de rit maar met elkaar uit en leggen we deze methoden straks maar aan de kiezer voor.

Voorzitter,

Wat zich natuurlijk ook wreekt is de groeiende kloof tussen het professioneel dagelijks bestuur en de leken in de gemeenteraad. Het college is dagelijks met de complexe materie bezig en wordt gevoed en ondersteund en geadviseerd door specialisten en de raad moet het doen met de informatie van het college en dat is het doorgaans.

Dat verschil tussen professional en leek is het college niet aan te rekenen.

Ik doe wel een beroep op het college om wat meer af te dalen. Wat voor u bekend is, is dat voor de raad, laat staan onze inwoners, niet.

Transparantie

Voorzitter,

Het college heeft ook een eigen beslissingsbevoegdheid over een aantal zaken die het belang van onze inwoners raken. Al was het maar omdat ze geld kosten. De Hoornse Onafhankelijke Partij roept het college op hierover volkomen transparant te zijn en geen uitgaven te verstoppen in de begroting of de rekening. Tenzij het de staatsveiligheid betreft, kan wat ons betreft in principe alles openbaar en in de volledige openbaarheid worden besproken. Is het college dat met ons eens? Zijn de andere partijen dat met ons eens? En handelen we daar dan ook naar>

Transparantie, democratisering en verbinding: het college heeft nog een kleine twee jaar de tijd het te laten zien. Wat ons betreft gaat het college in de tweede helft van deze periode echt uit een ander vaatje tappen.

Tot zover ons eerste termijn.”

 

Robert Vinkenborg –  fractievoorzitter