Grote steun voor amendement van HOP en HSP

Hoorn kiest voor kleinschalige opvang vluchtelingen

De gemeenteraad van Hoorn wil in Hoorn geen grootschalige opvang van vluchtelingen op één locatie. Ook wil de raad tijdig op de hoogte gesteld worden van regionale invullingen van een taak, of uitwisseling van taakstellingen. Dit kwam voort uit een amendement op een besluit over de opvang van vluchtelingen in Hoorn.

Op dinsdag 8 maart behandelde de Hoornse raad een voorstel voor de opvang van vluchtelingen. De raad sprak uit een bijdrage te willen leveren aan tijdelijke vormen van vluchtelingen in Hoorn. Wel besloot de raad dat er geen grootschalige opvang op één locatie in Hoorn komt. Een grote opvang zou volgens de indieners van dit amendement onvoldoende draagvlak hebben onder de inwoners van Hoorn.

Het amendement werd ingediend door de Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij, Hoorn Lokaal, Hoorns Belang, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Jong & Oud voor Hoorn, SP,CDA en de VVD. De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen het amendement. Deze partijen hadden ook een duidelijke voorkeur voor kleinschalige opvang, maar wilden grootschaliger opvang niet uitsluiten, als dit in de toekomst wegens een groeiende vluchtelingenstroom nodig is.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning

De gemeente Hoorn gaat niet meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Hoorn opnemen dan de taakstelling die zij van het Rijk krijgt. Deze is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Om aan deze taakstelling te kunnen blijven voldoen besloot de raad om zo snel mogelijk minimaal 200 tot 250 huurwoningen bij te bouwen. Dit om meer druk op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te voorkomen. Ook voor vergunninghouders zoekt Hoorn naar geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid over de stad en de regio.

Hoorn, 10 maart 2016

bron tekst: gemeente Hoorn

PicsArt_03-10-04.14.03