,

Groene energie op Hoornse kermis

De Hoornse Onafhankelijke Partij juicht deze investering toe. Echter wij vinden dat de transformatorstations zo mogelijk ook gebruikt moeten kunnen worden voor andere evenementen:

– daarmee voorkomen we het onnodige gebruik van vervuilende dieselaggregaten en het transport in en uit de stad;
– hiermee voorkomen we dat de dure transformatoren slechts twee weken per jaar worden gebruikt;
– hiermee maken we het voor evenementen makkelijker en mogelijk goedkoper;

Het college heeft op verzoek van HOP toegezegd de mogelijkheden voor gebruik buiten de kermis om te onderzoeken.

Op 8 maart heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van extra transformatorstations voor de stroomvoorziening op de Hoornse kermis. Daarmee komt een einde aan het gebruik van milieuonvriendelijke dieselaggregaten.
De overstap op groene energie past in de ambities van de gemeente Hoorn in het kader van ‘Puur Hoorn’.

De stroomvoorziening van de Hoornse Kermis heeft een groeiend capaciteitstekort. Dit wordt opgevangen door het huren van aggregaten die op dieselolie draaien. Dat is een kostbare zaak. Bovendien verbruiken deze aggregaten ieder jaar 15.000 liter dieselolie, wat een niet geringe uitstoot van verbrandingsgassen oplevert. Door alle aggregaten te vervangen door transformatorstations is er geen sprake meer van schadelijke uitstoot van CO2, roet en stikstofoxiden.
De overstap op groene energie beperkt de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 19.120 kilogram. De uitstoot van roetdeeltjes wordt beperkt met 8,2 kilogram en stickstofoxiden met 80 kilogram.

Hoorn, 14 maart 2016
Brontekst: Gemeente Hoorn