Algemene raadscommissie: 20 september 2016: Meningsvormend voorstel evaluatie terrassenbeleid
Dank aan iedereen die aan deze evaluatie heeft bijgedragen.

Voorzitter,
Sommige mensen doen iets aan cultuur, geschiedenis of wetenschappelijk onderzoek. Ik zelf was in mijn jonge jaren lid van de S.T.B.V.H.T.H. de Sociëteit ter bevordering van het terras zitten te Hoorn. Dat was midden in de koude oorlog. Onze gedachte was dat wie op een terras zit geen oorlog kan voeren.
Kortom voorzitter, wat was het in 2011 een goed besluit om voortaan het hele jaar door terrassen toe te staan.

Alle gekheid op een stokje. Terrassen zijn een serieus en belangrijk onderwerp.
Denk al die gezellige terrassen weg en; er blijft van Hoorn – en onze ambitie om een levendige verblijfstad te zijn – niets over. Velen beleven de mooiste momenten van hun leven op een terras; in het ontmoeten en waardevolle gesprekken. Of gewoon het bij een kop koffie genieten van de kaasmarkt.
Sociaal en economisch zijn terrassen van onschatbare waarde. Een terrasje pikken is voor veel mensen al reden genoeg om met mooi weer even naar Hoorn te komen.

Voorzitter,
Voor de Hoornse Onafhankelijke Partij tellen twee zaken:
1. de gemeente moet waar mogelijk zo min mogelijk op de stoel van de ondernemer gaan zitten.
En:
2. voor het terrassenbeleid bepleiten wij zoveel als mogelijk voor maatwerk.
De Hoornse Onafhankelijke Partij deelt op hoofdlijnen de visie van de koninklijke Horeca Nederland. En dat is meteen dan ook onze aanbeveling: geef de beleidsvorming wat meer tijd en betrek de horeca daar bij om zoveel mogelijk tot maatwerk te komen.
One size doesn’t fit all. Vooral niet op een terras.

In de evaluatie staan gelukkig veel voorstellen die tegemoet komen aan de wensen van de horeca en die ondersteunen wij.
Maar laten we ons niet gaan bemoeien met de kleuren van de parasols en daarmee de horeca op onnodige kosten jagen. Accepteer dat mensen even buiten gaan roken en dat in de regen graag droog onder een parasol doen. Dus die mag best even langer blijven staan.
Maak niet te krampachtig een knip tussen bedrijven die in of buiten een horecagebied zitten zoals in veel gevallen in deze evaluatie genoemd.
Kortom wij sluiten op hoofdlijnen aan bij de inbreng van Horeca Nederland.
Voorzitter, de problemen rond de Parkschouwburg worden ook in de evaluatie genoemd. Ik meld maar dat wij veel aandacht hebben voor problemen in bredere zin rond de schouwburg. Op een ander moment komen we daar uitgebreid op terug.
Tot zover.

Robert Vinkenborg – fractievoorzitter

terassen