“Een jaar lang feest.

” Oh is dat zo???

Zeer merkwaardig dat er al zoveel tamtam wordt gemaakt over iets waarover de gemeenteraad nog een besluit moet nemen.

Dit gaat over € 150.000. Zit de raad er voor spek en bonen bij? Is dit al afgetikt in de coalitie?

De Hoornse Onafhankelijke Partij komt hier zeker op terug.

kaaphoorn 400 jaar

Beste kiezers,
Jullie denken misschien: wat een enorme stilte na de verkiezingen? En dat is voor jullie misschien ook wel zo. Daarom even bijpraten.
Ik weet nu wat het is om raadslid te worden. Tekort nog om echt wat zeggen over hoe het bevalt. Wél hebben Dirk en ik ervaren dat je in de beginperiode in een soort achtbaan terecht komt. Voordat je wat kunt bouwen moet je leren timmeren. Dat is in de raad net zo. We moeten nog heel erg veel leren over de technieken, regels en de orde van de raad. Daarbij hebben moeten we een enorme informatieachterstand inlopen en zullen ook fouten maken.Sinds onze verkiezing rennen we van de ene informatieavond (of middag in het weekeinde) naar de andere. Het kost veel tijd maar is wel nodig en erg nuttig. Iedere week is er op maandagavond een fractievergadering en daar bovenop zijn er bijvoorbeeld deze week twee avonden commissievergaderingen. Tussendoor overleg ik veel met andere partijen en de griffie en is er een onophoudelijke stroom aan informatie die naar ons toe blijft komen.Het is heel veel, maar wél leuk en zeker heel erg interessant. Het is een nieuw vak dat we moeten leren en dat gaat veel tijd kosten. Ik snak naar het moment dat we meer ervaring hebben en wat meer boven de materie gaan zweven.

Inhoudelijk zijn we actief, onder meer met vragen stellen, op onderwerpen als Poort van Hoorn, toegangsuur, Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet. En zo komen wel meer punten die we ons eigen maken. Wij gaan voor de mensen – daar mogen jullie ons aan houden.

We weten ons actief gesteund door het bestuur en een aantal vaste bezoekers aan de fractie-, commissie en raadsvergaderingen. Oprechte dank daarvoor. Maar meer hulp is welkom.

Het is heel hard werken, maar daar staat veel tegenover.
Weet dat ik voor iedereen altijd aanspreek ben.

Samen zijn we hier gekomen en samen gaan we er voor zorgen dat we over vier jaar niet weer worden gepiepeld en aan de slag voor onze mensen.

Hartelijke groet,
Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter HOP

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP of HOP Hoorn) komt op voor de inwoners in de wijken en buurten van Blokker, Hoorn en Zwaag die samen onze prachtige gemeente Hoorn vormen. HOP is onafhankelijk van landelijke politieke partijen, belangengroeperingen en persoonlijke ambities. Als zuiver lokale partij koesteren we onze stad aan ’t Hop als leefgemeenschap waar het goed wonen, werken en recreëren is: ook voor de volgende generaties. HOP verbindt sociaal met ondernemend, jong en oud en alle lagen van de samenleving. De gemeentelijke overheid hoort zich dienstbaar op te stellen én een luisterend oor te hebben voor de inwoners van Hoorn.

Een eigen lijn

HOP streeft naar een duidelijke voor iedereen begrijpelijke manier van politiek bedrijven, zonder grote woorden en holle kreten. We delen een afkeer van achterkamertjes en geritsel. HOP houdt zich bezig met zaken die wij namens de kiezers belangrijk vinden. We streven naar een zakelijke, inhoudelijke debatcultuur. In de gemeenteraad houden we liever ons mond als we niets toe te voegen hebben of het onderwerp niet belangrijk vinden, dan dat we ook zo nodig een puntje willen scoren. HOP trekt zich niets aan van de gevestigde gebruiken, maar volgt een eigen lijn.

De middelen zijn schaars. HOP deinst niet terug voor harde keuzes en dat zal voor sommige instanties spijtig maar helaas onvermijdelijk zijn. Ons kompas: we kunnen niet alles, dus wat is het belangrijkste voor de mensen? Dit betekent dat we ook zaken, die we op zich waarderen en belangrijk vinden, los durven laten.

Eerlijk naar de kiezers, met een rechte rug

De overheid is dienend aan de burger en uiterst sober voor zichzelf, zonder overbodige franje of regels. HOP is een partij van en voor inwoners met een open oor en oog voor wat zich in onze wijken en buurten afspeelt: dus niet alleen in verkiezingstijd, maar juist ook daarna zijn we met inwoners in dialoog.

HOP wil kiezers recht in de ogen kunnen kijken. Hoewel er om iets te bereiken ook compromissen moeten worden gesloten, zijn we vooral een partij die de rug recht houdt. We vertellen de kiezers eerlijk van tevoren aan welke standpunten voor ons niet valt te tornen. Ons credo:

Liever eerlijk in de oppositie, dan met kiezersbedrog in de coalitie!

Transparant, eerlijk, sober

De kernwaarden van onze partij zijn: transparantie, eerlijkheid en soberheid. Onze volksvertegenwoordigers laten zich niet in de watten leggen op kosten van de belastingbetaler. HOP is altijd voor iedereen aanspreekbaar op deze missie van de partij.