,

Bijdrage HOP algemene beschouwingen 27 oktober 2015

Nieuwe realiteit, niet graaien bij burgers en ondernemers, meer sociale huurwoningen, stadsvernieuwing en gratis parkeren op zon- en feestdagen

Bijdrage van fractievoorzitter Robert Vinkenborg bij de eerste termijn van de begrotingsbehandeling.

Hoorn, 27 oktober 2015

“Mevrouw de voorzitter,

De crisisopvang van vluchtelingen in De Kreek laat zien dat grote wereldproblemen heel dichtbij komen.

Ook onze complimenten voor het daadkrachtige optreden van het college. Respect voor de hulpverleners en de honderden  vrijwilligers. En alle lof voor de waardigheid die de direct omwonenden hebben laten zien. Hoorn liet zich van zijn beste kant zien en daar mogen we trots op zijn.

Voorzitter,

De Hoornse Onafhankelijke Partij verwacht niet dat het hiermee is afgelopen. Ons land – en daarmee ook onze stad – staat voor gigantische uitdagingen.  Er is een nieuwe realiteit. Of we het nou leuk vinden of niet.

Ik kijk wethouder Pijl maar vast aan. Kunnen de onderzoeken naar onze behoefte aan woningen en alle prognoses niet gewoon de prullenbak in? Er zijn nu, straks heel veel woningen nodig voor statushouders. Die nieuwe vraag mag niet ten koste gaan van langere wachtlijsten voor de huidige woningzoekenden.  Intermaris moet  daarom zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor statushouders én onze eigen inwoners. Dat is de grote opgave die we met de nieuwe prestatieafspraken moeten gaan borgen.

Voorzitter,

Er zijn over de vluchtelingproblematiek ook negatieve geluiden te horen. En die moeten wij niet onder een deken van misplaatste politieke correctheid willen dempen door mensen met angstgevoelens in een fout hokje te stoppen en met een Wilders-stempel af te serveren. Mensen hebben zorgen en daar moeten we naar luisteren. Uiteraard binnen de grenzen van de wet en het fatsoen.

Als lokaal bestuur zijn we er voor de hele samenleving, ook voor die mensen met een mening die niet iedereen welgevallig is. Anders groeit de kloof verder en neemt het draagvlak voor humane hulp af.

De Hoornse Onafhankelijk Partij wil met iedereen binnen en buiten raadszaal samenwerken om verdere polarisatie tegen te gaan.

Voorzitter,

Op veel meer terreinen wordt duidelijker dan ooit dat Hoorn geen eiland is.

Buiten komt van alle kanten binnen. Zo lezen we dat we als gemeente zelfs sceptisch moeten zijn over informatie die we van het Rijk krijgen.  We kunnen kennelijk onze eigen centrale overheid niet eens meer vertrouwen. Ook de economische crisis is steeds meer factor van buiten – die onze samenleving en onze rol als raad verandert.

Voorzitter, collega’s

Hoorn kon vanaf de jaren ’70 bouwen, groeien en bloeien. Hoorn pakte z’n rol als centrumgemeente in West-Friesland. Er kwamen hier steeds meer instellingen, musea, evenementen en andere voorzieningen. Prachtig allemaal.

Nu zien we de keerzijde. Het is vooral Hoorn dat alleen de rekeningen betaalt van al dat moois. In goede tijden was dat geen enkel probleem. Maar nu staan we echt voor de vraag  wat we nu nog wel of niet in stand moeten houden. Want hoelang kunnen we nog de subsidies opbrengen voor, ik noem maar wat:

  • voor het Mak,
  • de musea, Nieuwe realiteit, niet graaien bij burgers en ondernemers, meer sociale huurwoningen, stadsvernieuwing en gratis parkeren op zon- en feestdagen
  • de bieb,
  • de schouwburg,
  • en tal van kleinere op zich uitstekende instellingen?

Hoe mooi op zichzelf ook: wordt al die  financiële afhankelijkheid langzamerhand niet een molensteen om onze nek?

Voorzitter,

Ik zit met vragen:

  • Hoeveel kunnen we nog bezuinigen?
  • Hoelang kunnen we doorgaan met het doorschuiven van de rekeningen naar onze inwoners en ondernemers?

En we halen steeds meer op onze nek. Zo staat de Halve Maen de komende vier jaar nog als schip van bijleg op de begroting. En maar duimen dat er geen tegenvallers komen, zoals met het Oostereiland.

We lopen steeds meer risico’s en passen elk jaar tonnen bij voor al die avonturen. En daar dreigen we onder te bezwijken.

HOP mist van dit college een samenhangende visie op hoe het op langere termijn verder moet met ons huishoudboekje, anders dan weer de kaasschaaf en weer een graai  in de portemonnee van een ander.

Mevrouw de Voorzitter,

Je zou zeggen dat het in standhouden van Zwaag, Blokker in Hoorn een kerntaak is voor ons als gemeente.  En wat doen we? We steken volgend jaar een schamele 3,5 ton in stadsvernieuwing. Wat kunnen daar nu mee doen voor de Grote Waal, aan veiligheid in de Kersenboogerd en voor het opknappen van het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord? Wat kopen we voor die 3,5 ton? Een paar bordjes? Tweehonderd meter fietspad en misschien wat nieuwe stoeptegels in een paar straten.

3,5 ton voor onze wijken, dorpen en buurten.  Minder dan we uitgeven aan Puur Hoorn, waar de meeste inwoners nog nooit van hun leven van gehoord hebben. Laat staan dat ze er wat aan hebben.

Ik snap zo’n keuze niet.

Het in standhouden van een Hoorns variant van Postbus 51 is niet onze taak. Onze inwoners weten zonder ons ook wel ze in de winter hun ramen beter kunnen dichthouden.

De Hoornse Onafhankelijke Partij maakt een andere keuze. Besteed dat Puur Hoorn-geld meteen aan stadvernieuwing . Dan maken we echte slagen met een concrete lang renderende bijdrage aan het verduurzamen van onze stad. En dat is ook nog eens goed voor de werkgelegenheid. In de lange termijnagenda voor de stadsvernieuwing (besluit 13 oktober 2015) liggen veel aanknopingspunten om in de komende drie jaar die versnelling te maken. Het gaat dan over:

– kwaliteit woningen;

– groen;

– wegen;

– riolering;

– openbare verlichting;

– energiebesparing;

– energieopwekking.

Kansen genoeg. Steek extra geld direct in duurzame stadsvernieuwing. En daar zullen we dan ook in een amendement om vragen.

Voorzitter,

Wat de gemeente tekort komt, wordt opgehaald bij  ondernemeur en de bewoners. Bovenop het verhogen van de parkeergelden, legt het college nog eens een extra rekening bij de ondernemers door de OZB met 1,2 procent te verhogen. Hoe legt de wethouder Economische Zaken dit uit onze bedrijven. En dan heb ik het ook hoe parkmanagement wordt behandeld. Ik zou me schamen als ik zo’n brief zou krijgen.

Het college spreekt als het hen goed uitkomt voor bepaalde uitgaven van relatief kleine bedragen t.o.v.  het totale bedrag dat op onze begroting gaat. En dat irriteert ons. Want aan de andere kant blijkt 3.000 euro voor een kerstboom opeens teveel.

Het totale begrotingsbedrag loopt inderdaad steeds verder op. Maar voor ons als raad is de realiteit dat onze keuzevrijheid steeds afneemt. We verdelen de armoe, meer niet.

Het college weigert te snijden in eigen vlees. Dat is de kern van deze begroting!

Er wordt gesneden in raadsbudgetten en het ambtelijk apparaat maar niet in de eigen kosten van het college. En alles wat daarom heen zit. Als gemeente geven we 132.000 uit aan representatiekosten. Dat is 2500 euro per week. Kan de wethouder mij vertellen waar dat geld aan wordt besteed?  Kan dat niet wat minder zodat we in ieder geval de kerstboom nog kunnen handhaven?

In antwoord op onze technische vragen staat dat aan het college 43.000 euro aan presentiegelden voor commissievergadering krijgt uitbetaald. Voorzitter, graag uitleg hierover. Krijgen de wethouders bovenop hun salaris ook nog eens presentiegeld voor het bijwonen van commissievergaderingen? Wij willen hier alles van weten en overwegen over de college-uitgaven een amendement.

Voorzitter,

Een dieptepunt in deze bestuursperiode is het verschrikkelijke besluit om op alle zon- en feestdagen betaald parkeren in te voeren. Er gaat heel veel kapot om 22.000 op te halen.

De inwoners en de ondernemers snappen  er geen snars van. Er is heel veel boosheid in de stad en we zijn bezig de kloof met onze kiezers verder te vergroten.

Hoe kan het dat er een beleidswijziging wordt doorgevoerd waar slechts 1 op de vijf volksvertegenwoordigers in deze raadszaal inhoudelijk achterstaat? Wij nemen het de wethouder kwalijk dat hij ons verkeerd in stelling heeft gebracht door deze beleidswijziging door te voeren bij een puur financieel besluit.

Verdeel en heers. Zo lijkt het.

Maar daar leggen wij ons niet bij neer: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en daarom dienen wij met andere partijen een amendement in om deze dwaling recht te zetten.

Voorzitter,

Ik sluit af.

De begroting is sluitend, met zelfs een klein positief resultaat. Daar kunnen we niks van zeggen. Maar vraag niet hoe?”