Artikelen door Anna-Marie

, ,

Mooie resultaten voor cliënten WerkSaam

Versoepeling sollicitatieplicht 60+ en meer resultaten voor de zwaksten Jaarlijks onderzoek naar tevredenheid onder cliënten WerkSaam De gemeenteraad van Hoorn nam op 11 juli 2017  belangrijke besluiten die ten goede komen aan de (bijstandsgerechtigde) cliënten van WerkSaam. Dit gebeurde door het aannemen van drie moties, mede ingediend door/of op initiatief van de Hoornse Onafhankelijk Partij. […]

, ,

Kerstboom terug op de Roode Steen. Integrale aanpak statushouders

Unanieme raadssteun voor HOP-moties kerstboom en vluchtelingen De kerstboom komt terug op de Roode Steen. Een motie hierover van HOP is tijdens de behandeling van de kadernota op 29 juni 2017 unaniem aangenomen door de gemeenteraad. HOP vindt dat “elke zichzelf respecterende stad” met een kerstboom van “ons allemaal” alle bezoekers welkom moeten heten in […]

HOP prijst gemeenteraad voor steun motie vergunninghouders

“Nieuwkomers moeten meedoen aan onze samenleving” Met een overweldigende meerderheid heeft de gemeenteraad een motie over vergunninghouders aangenomen. De motie was een initiatief van HOP. Maar liefst 10 partijen steunen de wens om de gemeenteraad prioriteiten te laten stellen bij de maatschappelijke opvang van statushouders. Alleen de Socialistische Partij, GroenLinks en HB stemden tegen. Fractievoorzitter […]

, ,

HOP mag geen “tuig” zeggen van de PvdA

“Column :  SCHERP IN ZICHT” 2017-05-20 Mevrouw Grosthuizen en ik zijn verzot op politieseries. Engelse of Zweedse, waarin de speurders vaak twee afleveringen nodig hebben om de echte dader te ontmaskeren. Veelvuldig wordt teruggegrepen op camerabeelden uit de omgeving van het misdrijf en soms leidt dat tot fraaie inzichten over het alibi van mensen, van […]

, ,

‘Cameratoezicht ook op onveilige plekken in de wijken’

Hoorn kent al een aantal jaren cameratoezicht in de binnenstad. HOP is daar groot voorstander van: het helpt  criminaliteit te voorkomen en daders sneller op te sporen. Wat HOP betreft komen er ook camera’s op plekken die onveilig zijn buiten de binnenstad of door bewoners als onveilig worden ervaren. Dit bepleitte fractievoorzitter Robert Vinkenborg bij […]

,

FNV geeft HOP gelijk over verdringing van uitkeringsgerechtigden

HOP wil uitspraak gemeenteraad over FNV-protocol tegen verdringing Met bondgenoot HSP heeft de Hoornse Onafhankelijke Partij aan de FNV gevraagd nog eens de hele discussie in Hoorn over verdringing van regulier werk door uitkeringsgerechtigden onder de loep te nemen. “Ook na de prima commissievergadering op 11 april bleven we zitten met tal van vragen”, zegt […]

Columnist prijst HOP voor volharding over WerkSaam

SJAAK GROSTHUIZEN 15 april 2017 Nederigheid maakt groot Er zijn momenten dat dingen zelfs tot mij doordringen. Soms zijn het vreselijke gebeurtenissen, waarvan mij de reikwijdte pas laat duidelijk worden. Soms zijn het mooie momenten, die enige uren later pas hun waarde openbaren en mij alsnog brengen tot grote ontroering. Zo’n moment deed zich afgelopen […]

,

Fietstunnel onder het Keern gaat niet door!

Met de verhuur van ‘De Makerij’ ondertekent college de capitulatie. Iedereen weet dat al. Althans in het stadhuis. Laat ik dan maar de eerste zijn die het nieuws met de rest van de stad deelt: Er komt geen fietstunnel onder het Keern! Zo, dat staat er: zwart op wit. Althans, die fietstunnel komt er niet […]

“Rake column over HOP-strijd voor uitkeringsgerechtigden”

SJAAK GROSTHUIZEN 11 februari 2017 Vakbondsgevoelig? Wie mij vraagt hoe ik de Hoornse politici ervaar, krijgt telkens een antwoord dat doortrokken is van mijn respect, waardering en zelfs bewondering voor de dames en heren die zich zonder enige uitzondering (maar dat is natuurlijk mijn eigen stukje overdrijving om verhalen mooier te maken) dagelijks, zonder ook […]