Kiezers, bedankt voor uw stem

HOP in de gemeenteraad

Het is ons gelukt. Alle geleverde inspanningen hebben uiteindelijk 2 zetels opgeleverd in de Hoornse gemeenteraad. Op een paar stemmen na zouden we zelfs 3 zetels in de raad hebben gehad. Meer dan tweeduizend mensen hebben hun vertrouwen uitgesproken in onze partij. In onze mensen. Dat is een grote verantwoordelijkheid die we niet onderschatten.

We zijn een factor binnen de gemeente. Er dient rekening met ons te worden gehouden. Aan Robert en Dirk de eer en de zware taak om daar concreet invulling aan te geven. Waarbij beide raadsleden ervan verzekerd kunnen zijn dat er een enthousiast team achter de schermen bezig zal zijn om zo optimaal mogelijk voor de dag te komen.

Het bestuur zal de algehele coördinatie verzorgen, er zullen commissieleden worden aangewezen, er zal vooral veel gelezen moeten worden, bezoekjes worden afgelegd aan bedrijven en instellingen, verslagen worden gemaakt, etc. Werk genoeg de komende periode.

We gaan er met z’n allen echt alles aan doen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de gemeente Hoorn en met name aan de bewoners van Blokker, Hoorn en Zwaag.

Aantal stemmen in procenten per wijk

Aantal stemmen in procenten per wijk

HOP bij het politiek café in buurtcentrum Kersenboogerd

HOP Bij Het Politiek Café Kersenboogerd

HOP was op donderdag 20 februari aanwezig op de bijeenkomst van BOK (bewoners/buurten overlegKersenboogerd), evenals de overige 12 partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn.

Opvallend was het dat de partijen goed waren vertegenwoordigd, maar dat de kiezer het liet afweten. Er was slechts een handjevol kiezers aanwezig, hetgeen pijnlijk de kloof tussen de kiezer en de politiek aangaf. Want dat zou juist de bedoeling van dit soort avonden moeten zijn. Om juist die brug te slaan en de standpunten van de partijen uit te kunnen leggen.

Bij binnenkomst lag er voor iedere bezoeker een map klaar met de flyers en informatie over alle deelnemende partijen. Er was koffie en thee voor de liefhebbers, en die waren er voldoende. In de map zaten als verrassing ook nog eens twee consumptiebonnen, voor een drankje in de pauze.

In de zaal stonden 13 kramen met de betreffende vertegenwoordigers van alle partijen, de kraam van HOP behoorde tot de mooiste. Bij binnenkomst had iedereen een nummer gekregen(1 tot 13, de nummers stonden op de kramen) en de bedoeling was dat de mensen gingen “speeddaten”, te beginnen met het nummer wat je had gekregen bij binnenkomst, en een vraag konden stellen aan de lijsttrekker, om meer inzicht te krijgen in de standpunten van de partijen. De bedoeling was om na 4 minuten door te schuiven naar de volgende kraam, maar dat ging later niet altijd even goed meer, en werd het minder overzichtelijk. Leuk idee, om mensen kennis te laten maken met de verschillende partijen, maar viel een beetje in het water, door veel te weinig kiezers, en een overtal van politici en partijleden.

Na de pauze was het de bedoeling om te gaan debatteren met elkaar over een drietal stellingen. Niemand wist wat die stellingen zouden zijn, en zodoende zouden er mooie discussies moeten ontstaan. Helaas pakte het niet uit zoals de bedoeling was, omdat de stellingen vaag waren, niet echt goed en duidelijk omschreven. Iedere lijsttrekker kreeg de kans om zijn woordje te doen, en die kans werd ruimhartig aangegrepen.

De eerste stelling betrof de voedselbanken. Voedselbanken zouden niet nodig horen te zijn. Dat was appeltje eitje voor HOP, omdat het eerste werkbezoek van HOP aan de voedselbank was, oktober 2013, en wij de eerste partij waren die een bezoek aan de voedselbank brachten. HOP-lijsttrekker Robert Vinkenborg hield een zeer sterk en vlammend betoog, dat mensen die de voedselbank bezoeken, ook het respect verdienen van de maatschappij en niet moeten worden weggezet als kanslozen. Hij kon op een warm applaus rekenen van de aanwezigen. Voor HOP is sociaal normaal, mensen verdienen respect, die deuren zouden juist wagenwijd open moeten worden gezet.

De tweede stelling was: Zorgverzekeraars bepalen de kwaliteit van de zorg en niet de politiek. Heel breed en uiteraard kwamen veel clichés voorbij en eigenlijk werden veel theorieën te berde gebracht, maar niet wat de kiezers graag willen zien en hoe het eigenlijk in de praktijk werkt. Er werd veel gezegd, maar niet verteld. Dit was een niet al te sterke stelling. De derde stelling was: De politiek heeft geen grip op de problemen van kwetsbare jongeren. Deze stelling was op vele manieren op te vatten, heel breed, want er werd niet echt een onderscheid gemaakt tussen de jeugd tot 18 jaar en de jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. Op het einde werd het even lastig, vooral voor Joke v/d Mey (Hoorn Lokaal). Ze was nog helemaal niet aan het woord geweest, was slecht verstaanbaar, maar de aanwezigen konden er wel uit opmaken, dat ze er geen concrete oplossing voor had. VOCHoorn was ook niet erg helder over het onderwerp. Er was ook een oudere heer aanwezig. Hij begon direct over de overlast van jongeren en wees daarbij en passant de enige twee jongeren aan (kiezers) die vlak bij hem zaten in het publiek, wat niet zo heel netjes was. Want deze twee jongeren kwamen uit belangstelling voor de politiek, en niet om gestigmatiseerd te worden. Het uiterlijk hoeft niet altijd iets over het innerlijk te zeggen. Dat was echt een minpuntje. Robert maakte het toch weer helemaal goed door aan te geven dat alle jongeren kwetsbaar zijn, en greep de gelegenheid aan om nog even ons standpunt over het toegangsuur met passie aan de orde te stellen. Een ijzersterk betoog waar geen speld tussen te krijgen was.

Na de afsluiting was er voor iedereen gelegenheid om een drankje te nemen en na te praten over de avond.

Door deze avond zijn we nog meer gesterkt en overtuigd dat de politiek naar de mensen toe moet, normale taal moet gebruiken en ook na de verkiezingen zijn beloften moet waarmaken. Niet zeggen, maar doen !

Poster BOK

Poster BOK

Poster HOP Hoorn

Poster ! Breaking ! We staan er !

Even knipperen met de ogen, hoofd schudden, ogen weer open, en ja hoor, het is echt zo ! Onze poster is nu overal te zien, en vooral te bewonderen in de gemeente Hoorn ! En wat is de poster mooi geworden, gerealiseerd door vele hardwerkende vrijwilligers. Een mooie club mensen, fris, gedreven en met liefde voor onze prachtige gemeente Hoorn.

Wilt u ook een échte HOP poster, en uw stem laten spreken ?

Mail ons en u krijgt bericht waar en wanneer, u de poster kunt afhalen.

beterhoorn@gmail.com

Verkiezingsposter HOP Hoorn Lijst 12

Verkiezingsposter HOP Hoorn Lijst 12

Loting Kieslijst HOP

Nummer HOP kieslijst is bekend!

Vrijdag 7 februari 2014 togen Robert Vinkenborg en Edwin Hoen naar het stadhuis om aldaar “live” aanwezig te zijn bij de loting van de resterende, nog te verdelen nummers van de kieslijsten 11 tot en met 13. HOP heeft nummer 12 geloot !

Loting Kieslijst HOP

Loting Kieslijst HOP

En zie hier de mooie uitslag van de loting ! HOP is verheugd en blij met nummer 12.

Voedselbanken zijn een schande voor de samenleving

Robert Vinkenborg in het Westfries Weekblad

De stelling in het Westfries Weekblad luidde :

Voedselbanken zijn een schande voor de samenleving

Voedselbanken zijn een schande voor de samenleving

Alle lijsttrekkers van alle politieke partijen mochten aan het woord komen in het weekblad, en de reacties waren divers. De reactie van onze lijsttrekker Robert Vinkenborg kunt u hieronder lezen.

Reactie op de stelling Robert Vinkenborg

Reactie op de stelling van Robert Vinkenborg

hoorngids krant

HOP in de media

Een gepubliceerd artikel op Hoorngids.nl met de bekendmaking van alle 24 fantastische mensen, die zich als kandidaat en lijstduwer, beschikbaar hebben gesteld voor HOP. Een prachtige lijst, met veel authentieke, echte mensen, met een hart voor de Gemeente Hoorn. Bekende Horinese namen, minder bekende namen, maar met één gemeenschappelijk doel, onze Gemeente Hoorn. Wilt u meer weten van de kandidaten, wat hen drijft, en wat hun motivatie is ? U kunt het vinden op deze site of mail ons, en stel uw vragen. Wij zijn, waarvoor wij staan, open, transparant en direct.

1. Robert Vinkenborg
2. Dirk van der Duin
3. Maarten Admiraal.
4. Anna-Marie Lub
5. Wally Ooms
6. Gerda Meertens
7. Klaas Werkhoven
8. Loïs Koemeester
9. Sonja Jong
10. Jan van der Gracht
11. Jacques Wester
12. Marijke Braakman
13. Jolanda van der Gracht-Delcour
14. Freddy Dalenberg
15. Nicolle de Pierre
16. Ria Nannings
17. Wilma Hoen-Bakker
18. Sylvia Veld
19. Winfred Wester
20. Sandra Ooms
21. Hans Otjes
22. Gerben Langenberg
23. Michel Goëbel
24. José van der Maat

www.hoorngids.nl is waar u het artikel volledig kunt lezen over HOP.

HOP in de media

HOP in het Westfries Weekblad van 15-01-2014

Vers van de pers, en vandaag verschenen in het Westfries Weekblad van 15-01-2014, een goed artikel van Harry Boerigter, over het soort politiek, wat HOP voor ogen heeft. HOP wil nieuwe politiek, en geen politiek uit het verleden. Met nieuwe frisse gezichten ! De eerste mensen op de HOP-lijst zijn Robert Vinkenborg, Dirk Van Der Duin, Maarten Admiraal en Anna-Marie Lub. De definitieve kandidatenlijst maken we voor het einde van deze maand bekend.

Krantenartikel West-Fries Weekblad HOP

Krantenartikel West-Fries Weekblad

Bezoek Voedselbank West-Friesland

Diverse mensen van HOP zijn op bezoek geweest bij de Voedselbank West-Friesland, om met eigen ogen te zien en te horen hoe de vrijwilligers van de Voedselbank alles organiseren en zonder enige vorm van subsidie vele mensen helpen in onze regio.

voedselbank

Weg met dat toegangsuur

Okay, omdat iedereen het me vraagt, laat ik dan maar gewoon helder zijn over het toegangsuur: HOP weg met die betutteling. De gemeenteraad sprak onlangs over de Drank- en Horecaverordening. HOP doet een dringende oproep aan alle partijen om deze zinloze maatregel per direct te schrappen. In de prullenbak ermee! Voor ons is dit een absoluut breekpunt. HOP doet niet mee aan zinloos getreiter van burgers en ondernemers. Ik hoop dat de kiezers goed onthouden door wie ze dit is aangedaan. Op dit punt kunnen de kiezers echt op HOP rekenen. – ik zou zeggen: HOP delen maar en sluit u aan!

Robert Vinkenborg, lijsttrekker HOP

HOP: De beginselverklaring

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP of HOP Hoorn) komt op voor de inwoners in de wijken en buurten van Blokker, Hoorn en Zwaag die samen onze prachtige gemeente Hoorn vormen. HOP is onafhankelijk van landelijke politieke partijen, belangengroeperingen en persoonlijke ambities. Als zuiver lokale partij koesteren we onze stad aan ’t Hop als leefgemeenschap waar het goed wonen, werken en recreëren is: ook voor de volgende generaties. HOP verbindt sociaal met ondernemend, jong en oud en alle lagen van de samenleving. De gemeentelijke overheid hoort zich dienstbaar op te stellen én een luisterend oor te hebben voor de inwoners van Hoorn.

Een eigen lijn

HOP streeft naar een duidelijke voor iedereen begrijpelijke manier van politiek bedrijven, zonder grote woorden en holle kreten. We delen een afkeer van achterkamertjes en geritsel. HOP houdt zich bezig met zaken die wij namens de kiezers belangrijk vinden. We streven naar een zakelijke, inhoudelijke debatcultuur. In de gemeenteraad houden we liever ons mond als we niets toe te voegen hebben of het onderwerp niet belangrijk vinden, dan dat we ook zo nodig een puntje willen scoren. HOP trekt zich niets aan van de gevestigde gebruiken, maar volgt een eigen lijn.

De middelen zijn schaars. HOP deinst niet terug voor harde keuzes en dat zal voor sommige instanties spijtig maar helaas onvermijdelijk zijn. Ons kompas: we kunnen niet alles, dus wat is het belangrijkste voor de mensen? Dit betekent dat we ook zaken, die we op zich waarderen en belangrijk vinden, los durven laten.

Eerlijk naar de kiezers, met een rechte rug

De overheid is dienend aan de burger en uiterst sober voor zichzelf, zonder overbodige franje of regels. HOP is een partij van en voor inwoners met een open oor en oog voor wat zich in onze wijken en buurten afspeelt: dus niet alleen in verkiezingstijd, maar juist ook daarna zijn we met inwoners in dialoog.

HOP wil kiezers recht in de ogen kunnen kijken. Hoewel er om iets te bereiken ook compromissen moeten worden gesloten, zijn we vooral een partij die de rug recht houdt. We vertellen de kiezers eerlijk van tevoren aan welke standpunten voor ons niet valt te tornen. Ons credo:

Liever eerlijk in de oppositie, dan met kiezersbedrog in de coalitie!

Transparant, eerlijk, sober

De kernwaarden van onze partij zijn: transparantie, eerlijkheid en soberheid. Onze volksvertegenwoordigers laten zich niet in de watten leggen op kosten van de belastingbetaler. HOP is altijd voor iedereen aanspreekbaar op deze missie van de partij.