NHD grofvuil

 “Dit college van B&W schaadt aanzien openbaar bestuur.”  

“Het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) stuurt voorlopig geen rekening voor het ophalen van het grofvuil. Hoera! Zonder de gemeenteraden fatsoenlijk te informeren besloot het CAW vorig jaar om € 20 te gaan rekenen voor deze dienstverlening. Het Hoornse college van B&W heeft dat al die tijd voor de gemeenteraad verzwegen! Tot in juli het CAW dit vreemde plan bekend maakte. Midden in het zomerreces. Toeval?

Samen met Hoornse Belang heeft de Hoornse Onafhankelijke Partij het college direct kritische vragen gesteld. Het college liet weten achter het besluit van het CAW te staan en dat het niet van plan was om het bestuur te vragen de heffing in te trekken.

En nu moet de gemeenteraad dus in de krant lezen dat het onzalige plan voorlopig is opgeschort. Maar vindt het college nog steeds dat het betalen voor het ophalen van het grofvuil een goed idee is? We weten het niet! Het Hoornse college van B&W communiceert niet met de gemeenteraad en de inwoners. Gaat het college nu stampij maken bij het CAW om ervoor te zorgen dat u toch die rekening van 20 euro gaat krijgen? Want dat is namelijk wat Nel Douw, Judith de Jong, Ben Tap, Samir Bashara en Theo van Eijk goed voor u vinden.

HOP vindt dat dit uitstel moeten leiden tot afstel. Omdat betalen voor het ophalen van grofvuil gewoon een heel slecht idee is. En daar moet nog maar een stevig debat in de gemeenteraad over worden gevoerd. En daarvoor zoeken we nu nog zaken uit. Mocht het CAW wel zelf een heffing invoeren.

Een dialoog met dit college van B&W lijkt weinig zin te hebben. Het college moet zelf maar eens gaan nadenken over de manier waarop ze – als regenten – deze stad denken te besturen: blind, doof en met grote maling aan de inwoners. Althans zo komt deze bestuursstijl over. Zelfs een excusesbriefje aan de raad en de inwoners. over de totale miscommunicatie kan er tot nu niet vanaf. Ze hebben geen gevoel bij wat er leeft in de raad en onder de inwoners. Maar ook dat weten we niet zeker, want het college zwijgt.

Wat het extra triest maakt, is dat het CAW en dit college een bestuursstijl hanteren dit het vertrouwen van de burger in het lokale openbaar bestuur geen goed doen. Integendeel. De “wij-weten-wel-wat-goed-voor-u-is”-dictaten roepen begrijpelijk het gevoel op dat het stadsbestuur heel ver van de burger af staat.

Dit college is op, maar zal nog even door moeten modderen tot aan de raadsverkiezingen volgend jaar. Het is dan tijd voor een frisse wind en we moeten dan hard werken aan herstel van vertrouwen. En dan kan deze bestuursstijl bij het grofvuil.”

Robert Vinkenborg – fractievoorzitter HOP