Fietstunnel gaat niet door!

Met de verhuur van ‘De Makerij’ ondertekent college de capitulatie.

Iedereen weet dat al. Althans in het stadhuis. Laat ik dan maar de eerste zijn die het nieuws met de rest van de stad deelt:

Er komt geen fietstunnel onder het Keern!

Zo, dat staat er: zwart op wit.

Althans, die fietstunnel komt er niet in deze periode. En mocht het in de verre toekomst toch gebeuren, dan zit daar een totaal andere visie aan vast.

En dat wisten wij (van HOP) eerlijk gezegd drie jaar terug al. Want wie geloofde nou echt in dit compromis? Echt! Als in ‘met hart en ziel.’

De ambitie van deze coalitie om “een fietsverbinding onder de Provincialeweg te realiseren vanuit De Blauwe Berg en Risdam naar de binnenstad” sneuvelt. Zelfs wethouder Bashara lijkt zich te hebben neergelegd bij deze politieke realiteit.

Dag tunnel van een miljoen of 20.

Of 30.

Ofzo.

Geen goed idee

Het compromis van de pro- en anti-tunnelpartijen was eerlijk gezegd ook geen goed idee: de aanleg van een hele nieuwe weg om een fietstunnel mogelijk te maken. Een fiets- wandelboulevard die vooral wat problemen verschuift richting het spoor.

Formeel wordt er nog wat onderzoek gedaan en de raad mag daar nog wat over zeggen, maar er worden geen knopen meer doorgehakt. En ongetwijfeld zullen er nog wel wat mooie woorden gesproken op de begrafenis van de fietstunnel.

Het college weet dat. Want voor een fietstunnel moet eerst nog een halve Carbasiusweg worden aangelegd. Die weg is nodig om het Keern voorgoed te kunnen afsluiten voor het autoverkeer.

Heilloze weg

 Nu staat op het tracé van die halve C-weg het gebouw de Makerij in de weg. Dat moet plat voordat de asfaltmachines de heilloze weg kunnen plaveien. Maar het obstakel gaat niet plat. De Makerij is tot in ieder geval 28 februari 2018 verhuurd. Dat verhuurcontract is in feite de ondertekening van de capitulatie. Het betekent dat er geen besluiten meer genomen gaan worden die inzet kunnen worden van de raadsverkiezingen volgend jaar. Want het gebouw staat echt nog fier overeind als in 2018 het volgende college praktisch is aangetreden.

Verstandig

De politiek moet nu bij zichzelf te rade gaan. Krijgen we elke vier jaar een verkiezingsstrijd over een autotunnel of fietstunnel, of allebei? Over een hele of een halve Carbasiusweg? Gaan we weer met de hakken in het zand? Sluiten we weer compromissen die niemand echt wil?

Of zoeken we naar een zo breed mogelijk draagvlak voor wat het beste is voor de stad?

Enfin, de vooraankondiging van het begraven van de tunnel heeft u alvast binnen. Al zullen sommigen dat bestrijden.

Ook de Hoornse Onafhankelijke Partij is benieuwd naar het moment dat de stekker officieel uit de fietstunnel gaat.

En dat is het moment dat we bruggen moeten bouwen.

Blog: Robert Vinkenborg – fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij

stop-arbeidsverdringing

SJAAK GROSTHUIZEN 11 februari 2017

Vakbondsgevoelig?

Wie mij vraagt hoe ik de Hoornse politici ervaar, krijgt telkens een antwoord dat doortrokken is van mijn respect, waardering en zelfs bewondering voor de dames en heren die zich zonder enige uitzondering (maar dat is natuurlijk mijn eigen stukje overdrijving om verhalen mooier te maken) dagelijks, zonder ook maar een spoortje eigenbelang, inzetten voor de stad Hoorn en haar bevolking. We zijn in veilige handen, betoog ik dan met enig vuur. Kijk maar eens naar andere plekken, waar vuige politici gemene zaak maken met geldbeluste wolven die erop uit zijn voor eigen gewin bevolkingsgroepen die het toch al zwaar hebben verder uit te wringen. Waar arme sloebers worden uitgebuit en vakbonden op afstand gehouden.

En dan hebben we het over plekken zoals Roemenië, Dubai en vele toeristisch aantrekkelijke streken waar vakbonden slechts moeizaam voet aan de grond krijgen. Maar ook over plekken die griezelig dichterbij liggen. Gelukkig is dat niet zo in Hoorn, wil ik het gesprek dan wel eens afronden en dan kijk ik daarbij met een aanstekelijk bedoelde glimlach, die ik tot mijn schrik ook wel eens ontwaar op gezichten van hen die de Blijde Boodschap kennen en die immer blijmoedig verspreiden.

Onze Hoornse politici deugen. We hebben een college van burgemeester en wethouders met een sociale insteek. We hebben een raad waarin het sociale gezicht diverse vormen kan aannemen, doch altijd in het belang van de stad en haar arme en welvarende burgerij. Ik koester die wetenschap en word dan ook erg onrustig wanneer ik redenen opmerk voor twijfel daaraan.

Je mag best weten dat ik ook vakbonden beschouw als nuttige arbeiders dienende instanties. In Nederland zijn het geen corrupte instellingen, die ook als springplank dienen voor hogere graaifuncties. Er zijn natuurlijk overal wel eens uitzonderingen. Ik ontving vorige week een speldje voor mijn veertig jaar durende lidmaatschap van een vakbond, waarvoor ik ook binnen de afdeling Hoorn bestuurlijk actief ben geweest. En juist vanuit de vakbond bereikte mij berichten die mijn beeld van ons college en een groot deel van de Hoornse raad dreigen te laten kantelen.

Ik las eindelijk de mening van een vakbondsvrouw over de activiteiten van WerkSaam in Hoorn en in de regio. Haar verhaal onderstreepte de verontrustende verhalen van HOP-man Robert Vinkenborg over de manier waarop mensen uit de bijstand worden gehaald. Goed, dat daartoe pogingen worden ondernomen! Mensen die het mentaal en fysiek aankunnen, dienen aan het werk te kunnen zijn tegen een redelijke beloning. Ik ga daar niks op afdingen. Dat is sociaal, maar de werkwijze van WerkSaam lijkt op sociaal met kapitalistische trekken.

Wie via WerkSaam uit de bijstand geholpen wil worden kan ingezet worden bij bedrijven. Het bedrijf Flextensie regelt dat. De arme sloeber, zoals Robert Vinkenborg de werkzoeker liefdevol noemt, krijgt dan boven de bijstandsuitkering € 1,50 per uur betaald en doet werkervaring op. Daar lijkt niks mis mee te zijn, ware het niet, dat die nu iets minder arme sloeber niet kan rekenen op een CAO, enig inbreng over de klussen die gedaan dienen te worden en een zeker vooruitzicht op een baan. Het bedrijf dat zo’n sloeber inhuurt is goedkoper af dan wanneer een reguliere werkkracht via een uitzendbureau moet worden ingehuurd, want pensioenpremies en sociale premies hoeven niet te worden afgedragen.

Wanneer bedrijven voor een schijntje mensen kunnen inhuren en daarna kunnen wegsturen, wanneer werknemers weinig of geen mogelijkheden hebben om zelf sturend te kunnen zijn in hun werkzaamheden, wanneer dreigementen bestaan te korten op uitkering en bovendien door de hoogsten in de pikorde wordt gezegd dat men geen boodschap heeft aan inbreng van vakbonden, dan ga ik al gauw denken aan uitbuiting. Praktijken die in corrupte zonnige oorden gewoon zijn.

Gelukkig is dat in Hoorn allemaal niet aan de hand. PvdA-wethouder van wat-heerlijk-is-toch-eerlijk-werkenzaken Judith de Jong heeft alle afspraken met WerkSaam getoetst aan de wettelijke bepalingen en dat is allemaal dik in orde. Dus een vakbondsmening is helemaal niet meer van toepassing. Nederlandse verordeningen zijn gewoon de beste van de hele wereld. Dat is algemeen bekend. En ons college zal nimmer handjeklap spelen met organisaties met een iets te gretig eigenbelang voor ogen. Denk ik, of eigenlijk: wil ik zo graag denken. Toch blijft die verrekte vakbondsman in mij nog zeuren. Echt vervelend. Ik hoop mijn bemoedigende glimlach te behouden.

Bron : Onswestfrieland.nl 

 

NH Nieuws over watertaxi collegebesluit

Electrische treintjes winnen van watertaxi in Hoorn

“HOORN Bram Nijenhuis is boos op de gemeente Hoorn. Hij deed een voorstel om mee te werken aan een oplossing voor het vervoeren van toeristen in de stad, maar dat werd afgewezen. Hij vindt zelf dat hij geen eerlijke kans heeft gehad.

De gemeente is al langer bezig om een oplossing te zoeken voor het bussenprobleem. In het voorjaar en in de zomer rijden dagelijks tientallen bussen door de stad, om toeristen van en naar de cruiseschepen te brengen. Die bussen zijn groot en veroorzaken opstoppingen in de stad.

Het college kwam met het voorstel om de bussen te weren uit de binnenstad en te parkeren op parkeerplaats de Nieuwe Wal, buiten de stad. Vanaf daar moeten de toeristen met alternatief vervoer naar de cruiseschepen bij Oostereiland worden gebracht. Bram Nijenhuis van de watertaxi kwam met het voorstel om de mensen onder andere met de watertaxi te vervoeren. “Het is een goed plan en ik geloof erin. Hoorn heeft zoveel te bieden en het is goed om de mensen de keuze te bieden om per watertaxi te vervoeren.”

Onzin
Maar de gemeente was minder enthousiast. In een reactie aan NH laat de gemeente Hoorn weten dat de capaciteit van de watertaxi niet groot genoeg is en dat er geen geschikte steiger ligt.

Onzin, vindt Bram. “Toen ik in september met een voorstel kwam, was mijn capaciteit net zo groot als die van Hoorn City Tours.” Die partij mag van de gemeente het probleem gaan oplossen met electrische treintjes. Daarvoor krijgt het bedrijf 90.000 euro.

Dinsdag wordt er in de commissievergadering gesproken over het voorstel. Als het doorgaat, geldt er per 1 maart een touringcarverbod in de binnenstad.”

Bron :  www.NHNieuws.nl

Volledige link naar het artikel : http://www.nhnieuws.nl/nieuws/200112/electrische-treintjes-winnen-van-watertaxi-in-hoorn

NH Nieuws over watertaxi collegebesluit

NH Nieuws over watertaxi collegebesluit

NHD 8 februari 2017

7-2-2017 NHD

Participatieverklaring

HOP en HSP willen grotere rol gemeenteraad bij opvang statushouders

“Ondertekenen participatieverklaring nieuwe taak gemeente Hoorn”

 

De gemeente Hoorn vangt al een aantal jaren statushouders op: vluchtelingen uit oorlogsgebieden. De Hoornse Onafhankelijke Partij en de Hoornse Senioren Partij (HOP/HSP) willen meer grip op de opvang en integratie. Er liggen op dit vlak veel meer taken dan alleen het huisvesten en het verstrekken van een uitkering (de vraag zorgt voor de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden).

Er komen ook taken bij. Zo worden de gemeenten verplicht ervoor te zorgen dat statushouders een participatieverklaring ondertekenen als onderdeel van de inburgering.  Al deze taken dagen de gemeente uit om – in navolging van andere gemeenten – eigen doelen en ambities op de opvang te gaan formuleren. Doel moet zijn om de statushouders zo snel mogelijk te integreren.

HOP en HSP hebben het college van B&W bijgaande vragen gesteld. Doel is dat raad meer betrokken gaat worden bij deze problematiek.

Link naar de vragen : https://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Hoorn&ListId=621716c7-8304-42a1-aba6-62fdbcffee0d&ReportId=2ff8efdc-7d31-47af-a8fc-f46c2d9966e1&EntryId=d34fd182-da0b-43bc-9f1e-c7a0d04353d0&searchtext