Afschaffen maximale parkeertijd binnenstad

HOP vindt “maximale inworp” door de tijd ingehaald

Met de moderne parkeerapps (op de mobiele telefoons) kunnen automobilisten vanaf elke plek op afstand weer een nieuwe parkeeractie starten. Het instrument van de “maximale inworp” is daarom volledig achterhaald. Daarom stelt HOP, met de Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang en Hoorn Lokaal het college de volgende vragen:  Gemeente Hoorn – Ibabs Online artikel 36

Afschaffen maximale parkeertijd binnenstad

Afschaffen maximale parkeertijd binnenstad

 

 

 

werksaam actie is reactie

COLUMN:

SJAAK GROSTHUIZEN 5 november 2016

Politicus met roeping roept

Een echte politicus heeft een roeping. Zeker een raadslid, tenzij een extreme behoefte aan aandacht ten grondslag ligt aan de wekelijkse aanwezigheid bij lokaal gesteggel over de juiste besteding van openbaar geldbezit. In Hoorn lopen relatief veel politici rond met een roeping. Ze hebben zich gespecialiseerd op specifieke doelgroepen of onderwerpen. Zo heb je de VVD voor de ondernemers, het CDA voor de gelovigen en voetballers in clubverband, Hoorns Belang voor Hoorns belang, en PvdA voor wat was het ook weer en Fractie Tonnaer voor alle zaken waar het college nog even niet aan toe komt. De honden en de overledenen kunnen uitstekend terecht bij Hoorn Lokaal en jong en oud in Hoorn mogen natuurlijk altijd een poging wagen bij Jong en oud voor Hoorn. Er zijn dertien fracties. Alle dertien goed natuurlijk, maar sinds deze week weet ik het met absolute zekerheid: de Hoornse Onafhankelijke Partij is dé partij voor arme sodemieters.

Robert Vinkenborg speelt geen zoeker naar rechtvaardigheid om des kiezers gunst, hij ís dé apostel van het mededogen. Het is hem aan te zien dat hij het leed van alle arme sloebers, die dankzij de lokale politiek in de verdrukking komen, op zijn schouders torst. Robert zit daar voor, Robert gaat ervoor. Compromisloos als het kan en altijd oprecht. Als Don Quichot trok hij afgelopen weken ten strijde tegen de doormalende windmolens van het sociale onrecht. Twee personen telt de fractie slechts en wat ben je dan machteloos. Ik zag het beeld van de koene ridder, gezeten op een haveloos paard, dapper geflankeerd door zijn schildknaap op het ezeltje.

Waar trok Robert tegen ten strijde? Tegen WerkSaam, de organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werkervaring en banen zou moeten helpen. Eenentwintig schoonmaakwerknemers in het stadhuis werden door een maatregel van het college op straat gezet ten faveure van hen die via WerkSaam voor minder geld en zonder dezelfde cao-voorwaarden aan de gang mogen. Hoe hij ook tegen de situatie aan keek, Robert en zijn partijleden zagen weinig anders dan grof onrecht, aangedaan aan arme sodemieters. Verder graven naar activiteiten van WerkSaam leverde in de ogen, oren en vooral neuzen confrontatie op met onwelgevallige zaken.

Er staan alle fracties mogelijkheden ter beschikking om er iets aan te doen. Het belangrijkste is vragen stellen. Dat heeft Robert gedaan. Uitentreuren. Maar dat leverde niets op. Nul resultaat. De juiste regeltjes waren gevolgd door het college. Men heeft verplichtingen en zelfs als men anders zou willen, was dat niet mogelijk. Daar moet je je bij neerleggen. Maar dat is nu net waarom Robert de politiek in gegaan is. Je niet neerleggen bij allerlei rare zaken. Dat is hij ook verplicht naar de achterban die hem in de ban van zijn verkiezingsverhalen op deze eervolle plek heeft verkozen. Zich bij de zaak neerleggen doet Robert dus niet. Het onverkwikkelijke gedoe schreeuwt om aandacht.

Als een opvoeder die tegen een boos doend kind uitvaart met de opmerking: ‘Dat doe je toch niet? Moet ik het ook eens bij jou doen?’ zon Robert op een passende aanpak. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet is de Bijbels aandoende inspiratie geweest om te komen tot een motie. Daarin stelde hij voor één van de wethouders met ontslag te sturen en daarvoor in de plaats iemand te laten aanstellen via WerkSaam. Onder dezelfde condities zoals die gelden voor de vervangen schoonmakers. Keurig uitgewerkt in correct Nederlands kwam deze motie op het bordje van de collega-raadsleden en het college.

De reacties verschilden van boosheid en onbegrip tot begrip met slagen om de arm.  Wethouder Judith de Jong van wees-werkzaam-aan-een-werkzaam-werkbeleidzaken was furieus. Er werden door Robert ook stevige beschuldigingen gericht naar WerkSaam en het college en daarover moest hij dan maar concrete bewijzen op tafel leggen.

Robert Vinkenborg peilde de reacties van de raad en mocht tot de conclusie komen dat zijn punt nu echt duidelijk was gemaakt. In tegenstelling tot Don Quichot stormde hij niet verder met half versplinterde lans, maar trok zijn motie in. Hoe dit verder gaat? Ik weet het niet. Ik ben Cervantes niet. Maar de bevlogenheid van de politicus Robert Vinkenborg verdient aandacht. Misschien is nu nog niet het juiste moment, maar mocht de commissie, die gaat over de nieuwe straatnamen in Hoorn, op zoek gaan naar passende namen, dan stel ik die van Robert voor.

Fractie voorzitter HOP Robert Vinkenborg

Fractie voorzitter HOP Robert Vinkenborg

Stop Werken Zonder Loon

Gemeenteraad, 1 november 2016 – vervolg behandeling programmabegroting 2016

Voorzitter,

Een vraag voor wethouder Bashara. Er is volgende week een informatieavond over de ontwikkelingen rond het stationsgebied. Ik dacht we eerst onderzoek zouden doen om daarna alles rond de Poort van Hoorn integraal af te wegen. Hoe zit dat?

Nog wat opmerkingen wat betreft moties en amendementen.

– Verbazingwekkend dat het college de motie voor het Regenboog-zebrapad ondersteunt. Er wordt namelijk geen dekking aangegeven. Dat vinden wij inconsequent en daarom steunen wij de motie niet.

– De motie van D66 en GroenLinks inzake de collectieve energievoorzieningen. Overbodig. Het verbijstert ons dat zoiets voor de hand liggends nog niet uit de koker van Puur Hoorn is gekomen.

– Merkwaardige reactie van het college over de herinvoering van de nieuwjaarsreceptie. Het college wilde er zelf van af, maar zet de deur voor volgend jaar alweer open. Nee dus.

– Experimenten Participatiewet steunen wij niet. WerkSaam is voor ons een onbestuurbare auto geworden. We willen eerst in controle zijn voor we aan nieuwe avonturen beginnen.

Voorzitter,

Wij vragen ons af: heeft wethouder De Jong of iemand anders van dit college nog wel eens nagevraagd hoe het nu met deze mensen gaat? Ik kan u vertellen: dat is niet zo best.

Ik zou van de wethouder graag willen weten of ze de schoonmaaksters ooit excuses heeft gemaakt of van plan is dat te doen?

Uit haar reactie vorige week bleek ons dat de wethouder niet of nauwelijks beseft wat het huidige beleid van WerkSaam voor mensen betekent. De wethouder blijft steken in een grammofoonplaat met goede intenties en schermt er mee dat de raad dit zelf zo heeft gewild. Het zelfde in de brief die we vandaag op de valreep van het college kregen. Gaat u maar rustig slapen er is niets hand.

Wat een belediging voor de intelligentie van iedereen die zich met serieus met dit onderwerp bezighoudt!

Ik heb veel reacties gekregen op mijn bijdrage van vorige week. Zo werd ik vrijdag gebeld door een ondernemer die de avond ervoor in Medemblik een presentatie van WerkSaam had bijgewoond: “Mijnheer Vinkenborg, goed dat u dit aankaart: oneerlijk concurrentie.”

Uitkeringsgerechtigden melden ons dat ze worden verplicht om met behoud van uitkering 6 tot acht weken aan de slag te gaan in een distributiecentrum. Dan maken ze kans op een arbeidscontractje van 7 maanden. Zijn dat de banen die wij willen? Maar de meeste mensen krijgen zelfs dat arbeidscontractje niet omdat ze niet in het functieprofiel passen.

Al die gratis maandjes werken met behoud van uitkering behoren inmiddels gewoon tot het verdienmodel van een aantal bedrijven. Iedere uitkeringsgerechtigde die die ellende heeft meegemaakt, kan u dat vertellen. Dat verdringt betaald werk.

Van de heer Kamminga werd ik vorige week op sociaal gebied niet veel wijzer, dus ik heb het verkiezingsprogramma van GroenLinks maar eens gelezen.

Wat mij bijzonder aanspreekt is de volgende passage:

“Als je geen baan hebt, heb je recht op bijstand op basis van vertrouwen, zonder tegenprestatie, zonder kleinerende regeltjes. Je wordt niet vernederd, maar gestimuleerd om mee te doen.”

Voorzitter, GroenLinks vindt HOP aan haar zijde. Maar kijk eens naar de contracten vol wantrouwen van WerkSaam. Of luister naar deze mijnheer:

“Er is een waslijst aan verplichtingen, onder ‘dreiging’ van het korten op de uitkering als niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Ik voel me als slaaf behandeld.”

Samen met ons commissielid Guido Breuker heb ik gisteren gesproken met een uitzendbureau dat werk verliest aan WerkSaam. Puur de kostprijs van een uitzendkracht op het laagste loon bedraagt ruim 15 euro. Bij WerkSaam kun je terecht voor € 11,75. De mensen van het uitzendbureau zullen zich eerdaags ook wel bij WerkSaam gaan melden, omdat ook zij straks hun baan kwijt zijn. WerkSaam maakt bedrijven kapot.

Voorzitter,

Wie niet horen wil moet maar voelen. HOP legt de raad twee moties voor. In de ene passen we quasi inbesteden toe op dit college. Eén wethouder, het mogen er ook meer zijn, mag door de draaideur eruit. En door diezelfde draaideur halen we dan een uitkeringsgerechtigde en een stagiair naar binnen om het werk over te nemen.

Mocht de raad vinden dat die motie te ver gaat, waarom dan niet voor mensen aan de onderkant,  mijnheer van Straalen, mevrouw Al Mubayed.

In een tweede motie roepen we op onmiddellijk te stoppen met verdringing, oneerlijke concurrentie en het ontlopen van cao-afspraken. Dit om te voorkomen dat de raad de wethouder moet ontslaan. Een wethouder moet de wet houden!

Laten we op dat vlak geen enkel risico lopen.

Bron foto FNV

Bron foto FNV