De Hoornse Onafhankelijke Partij juicht deze investering toe. Echter wij vinden dat de transformatorstations zo mogelijk ook gebruikt moeten kunnen worden voor andere evenementen:

– daarmee voorkomen we het onnodige gebruik van vervuilende dieselaggregaten en het transport in en uit de stad;
– hiermee voorkomen we dat de dure transformatoren slechts twee weken per jaar worden gebruikt;
– hiermee maken we het voor evenementen makkelijker en mogelijk goedkoper;

Het college heeft op verzoek van HOP toegezegd de mogelijkheden voor gebruik buiten de kermis om te onderzoeken.

Op 8 maart heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van extra transformatorstations voor de stroomvoorziening op de Hoornse kermis. Daarmee komt een einde aan het gebruik van milieuonvriendelijke dieselaggregaten.
De overstap op groene energie past in de ambities van de gemeente Hoorn in het kader van ‘Puur Hoorn’.

De stroomvoorziening van de Hoornse Kermis heeft een groeiend capaciteitstekort. Dit wordt opgevangen door het huren van aggregaten die op dieselolie draaien. Dat is een kostbare zaak. Bovendien verbruiken deze aggregaten ieder jaar 15.000 liter dieselolie, wat een niet geringe uitstoot van verbrandingsgassen oplevert. Door alle aggregaten te vervangen door transformatorstations is er geen sprake meer van schadelijke uitstoot van CO2, roet en stikstofoxiden.
De overstap op groene energie beperkt de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 19.120 kilogram. De uitstoot van roetdeeltjes wordt beperkt met 8,2 kilogram en stickstofoxiden met 80 kilogram.

Hoorn, 14 maart 2016
Brontekst: Gemeente Hoorn

Hoorn kiest voor kleinschalige opvang vluchtelingen

De gemeenteraad van Hoorn wil in Hoorn geen grootschalige opvang van vluchtelingen op één locatie. Ook wil de raad tijdig op de hoogte gesteld worden van regionale invullingen van een taak, of uitwisseling van taakstellingen. Dit kwam voort uit een amendement op een besluit over de opvang van vluchtelingen in Hoorn.

Op dinsdag 8 maart behandelde de Hoornse raad een voorstel voor de opvang van vluchtelingen. De raad sprak uit een bijdrage te willen leveren aan tijdelijke vormen van vluchtelingen in Hoorn. Wel besloot de raad dat er geen grootschalige opvang op één locatie in Hoorn komt. Een grote opvang zou volgens de indieners van dit amendement onvoldoende draagvlak hebben onder de inwoners van Hoorn.

Het amendement werd ingediend door de Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij, Hoorn Lokaal, Hoorns Belang, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Jong & Oud voor Hoorn, SP,CDA en de VVD. De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen het amendement. Deze partijen hadden ook een duidelijke voorkeur voor kleinschalige opvang, maar wilden grootschaliger opvang niet uitsluiten, als dit in de toekomst wegens een groeiende vluchtelingenstroom nodig is.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning

De gemeente Hoorn gaat niet meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Hoorn opnemen dan de taakstelling die zij van het Rijk krijgt. Deze is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Om aan deze taakstelling te kunnen blijven voldoen besloot de raad om zo snel mogelijk minimaal 200 tot 250 huurwoningen bij te bouwen. Dit om meer druk op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te voorkomen. Ook voor vergunninghouders zoekt Hoorn naar geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid over de stad en de regio.

Hoorn, 10 maart 2016

bron tekst: gemeente Hoorn

PicsArt_03-10-04.14.03