Het komt steeds vaker voor dat in de omgeving van het station scooters worden vernield. Hierover stelt de Hoornse Onafhankelijke Partij aan de verkeerswethouder de volgende vragen:

Hoorn, 17 november 2015

Betreft: Vraag scooterproblematiek rond station

Geachte heer Bashara, beste Samir,

Via de Facebookgroep ‘Verloren, Gevonden… omgeving Hoorn’ (ruim 7.000 leden) bereiken ons berichten over problemen die scooterbezitters ondervinden in het stationsgebied Hoorn. Er is sprake van een toenemend aantal vernielingen en diefstallen. Bij de stalling is geen ruimte meer om scooters te stallen en er zou sprake zijn van een wachtlijst, dus zit er niets anders op dan de scooters in de openbare ruimte te parkeren. Ook bestaat er onduidelijkheid over waar de scooters nu wél of niet neergezet mogen worden.

Onze vragen:

– zijn deze problemen bij u bekend?

– is er een oplossing – bijvoorbeeld uitbreiding van de fietsen-/brommerstalling – in zicht?

– kunt u concreet aangeven waar scooters nu bij voorkeur neergezet kunnen worden en bent u bereid dit actief te communiceren? En zo ja op welke wijze?

Gelet op de urgentie voor de betrokkenen hopen wij dat u op korte termijn deze vragen kunt beantwoorden. Waarvoor onze dank.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

Robert Vinkenborg

Fractievoorzitter

De Hoorns Onafhankelijke Partij boekte klinkende resultaten bij de begrotingsbehandeling die donderdag 5 november werd afgerond:

Betaald parkeren op alle zon- en feestdagen van de baan

HOP heeft zich van meet af aan verzet tegen het invoeren van betaald parkeren op alle zon- en feestdagen. Met steun van veel andere partijen hebben we dit van tafel gekregen, zodat het betaald parkeren beperkt blijft tot de Superkoopzondagen. Zeer goed is dat coalitie- en oppositiepartijen elkaar hebben weten te vinden in een oplossing. Onze collega Joke van der Meij van Hoorn Lokaal verdient een speciale pluim voor haar inspanningen.

Ook college van B&W betaalt mee aan bezuinigingen

Op initiatief van HOP levert het college van B & W in. Wij vinden dat als burgers, ondernemers, ambtenaren en de gemeenteraad moeten inleveren, ook het college het goede voorbeeld moet geven. Het college levert € 5.000 euro in. HOP waardeert deze bereidheid van het college, nadat al eerder fors bezuinigd is op de uitgaven. De grens lijkt nu ook wel bereikt. Want een bloemetje voor iemand die het verdient, moet wél mogelijk blijven.

Steun voor Nationale Hulpverlenersdag

Agressie, geweld en intimidatie richting de hulpverleners is onacceptabel.

De Hoornse Stichting Hulpverleners Respect organiseert elke twee jaar een Nationale Hulpverlenersdag die hulpverleners in het zonnetje zet. Alle aspecten van hulpverlening komen aan de orde en tegelijkertijd wordt Hoorn zeer positief op de kaart gezet.

De Hulpverleners klopten bij de gemeente aan voor een bescheiden subsidie van € 5.000 per jaar. Maar geld is schaars. Dankzij het initiatief van HOP om het college wat in te laten leveren werd de dekking snel gevonden. En daarmee zijn de Hulpverleners geholpen. En dat verdienen ze wat ons betreft dubbel en dwars!