GEWELDIGE OPLOSSING  VOOR HET LED-SCHERM OP HET OOSTEREILAND: HET GAAT WEG EN WORDT NIET VERPLAATST.

Onze oprechte hulde en complimenten aan de culturele instellingen voor dit geweldige gebaar naar de stad. Als HOP zijn we er trots op dat we dit onderwerp op de agenda hebben gezet, met dit geweldige resultaat:

Het LED-scherm op Oostereiland gaat weg, en wordt niet verplaatst. De gemeente neemt het scherm over voor 15.000 euro. Daarnaast zorgt de gemeente voor een statische reclame-uiting op de huidige plek van het LED-scherm, evenals een aantal posteruitingen bij de brug naar Oostereiland. Deze afspraken zijn op initiatief van Museum van de 20e Eeuw en Cinema Oostereiland gemaakt met de gemeente Hoorn.

Het LED-scherm op het Oostereiland heeft de gemoederen de afgelopen 4 jaar beziggehouden. De gemeente Hoorn heeft in eerste instantie zelf de vergunning aangevraagd, en ook verleend aan museum en cinema. Toen het scherm door de culturele instellingen werd geplaatst, stuitte het op weerstand van de bewoners en buren van het Oostereiland .

Na intensieve gesprekken met alle betrokkenen werd er voor de zomer een alternatief gevonden; Het LED-scherm zou verplaatst worden naar de middenberm van de Provinciale weg, op de huidige plek zou een statisch bord komen en er zou een mogelijkheid voor posteruitingen komen vóór de brug naar het Oostereiland. De gemeente zou de kosten van 75.000 euro voor haar rekening nemen. Dit plan stuitte echter op veel weerstand in de gemeenteraad, voornamelijk vanwege de hoge kosten die gemoeid waren met dit plan.

Het Museum van de 20e Eeuw en Cinema Oostereiland hebben daarop het initiatief genomen om opnieuw in gesprek te gaan met de gemeente. De uitkomst van dat gesprek is dat de gemeente het LED-scherm na verwijdering voor 15.000 euro overneemt. De gemeente zorgt vervolgens voor nieuwe statische reclame-uitingen op Oostereiland. In totaal zou deze oplossing ca. 30.000 euro kosten.

Het Museum van de 20e Eeuw en Cinema Oostereiland: ‘Deze reclame-uiting is voor ons en voor onze bedrijfsvoering van groot belang. De verplaatsing van het scherm deed recht aan onze positie en was tot stand gekomen met gemeente, omwonenden en instellingen. Het moge duidelijk zijn dat afstand doen van het scherm voor ons verre van ideaal is, maar zorgt hopelijk voor een afsluiting van dit slepende dossier’.

Wethouder Jan Nieuwenburg: ‘Een compliment voor deze instellingen is op zijn plaats. Met deze handreiking helpen zij het gemeentebestuur en de stad en kunnen we dit dossier sluiten.’

Hoorn, 29 september 2015

Historische vergissing

Tot het laatste moment heeft HOP geprobeerd dit onzalige plan tegen te houden.
Het is helaas niet gelukt.
unnamed
Uit het NHD van donderdag 17 september 2015.
led scherm
HOP heeft voorkomen dat deze deal stilzwijgend aan ons voorbij ging.
De stekker mag van ons vandaag nog uit het LED-scherm.
Deze dure oplossing moeten de eigenaren niet eens willen!

bijlage NHD

Gemeenschappelijke verklaring Hoornse Onafhankelijke Partij en Hoorns Belang
HOP/HB oproep aan gemeenteraad over plan Westerdijk:
“Voorkom historische vergissing en zeg NEE.”
Hoorn, 3 september 2015
De Hoornse Onafhankelijke Partij en Hoorns Belang (HOP/HB) blijven zich tot het laatst verzetten tegen het plan om op de voormalige schouwburglocatie aan de Westerdijk tien kasten van huizen neer te zetten. Zij roepen hun collega-raadsleden op om zich eerlijk af te vragen of zij nu echt in dit plan geloven of dat er een keus wordt gemaakt uit armoede? HOP/HB zijn ervan overtuigd dat dit niet het plan is waar een raadsmeerderheid in de vorige periode om heeft gevraagd.
Tien herenhuizen voor welgestelden passen volgens HOP/HB niet in de ambitie om van Hoorn een levendige verblijfstad te maken. Er komt een dooie hoek tussen ons toekomstige strand en de prachtige verbinding die er kan worden gemaakt naar het havengebied en de binnenstad. Het ‘Gat van Hansen’ verdient een betere invulling met functies waar alle inwoners en bezoekers van Hoorn van kunnen genieten. “De kans om er een prachtige levendige boulevard van te maken, wordt kapot gemaakt”, stellen fractievoorzitters Robert Vinkenborg (HOP) en Alex van der Kleij (HB).
HOP/HB waarderen dat projectontwikkelaars Deen/Van der Laan willen ondernemen en begrijpen en respecteren heel goed de bedrijfseconomische belangen: “Maar die belangen zijn niet het belang van Hoorn. We missen de kans om het voor de komende honderd jaar in 1 x goed te doen. Wij waarderen het ondernemerschap, dit is misschien een goed plan maar op de verkeerde plek.”
Moed SP
HOP/HB roepen alle raadsleden van Hoorn op om deze maand in de gemeenteraad bij de behandeling van de wijziging van het bestemmingsplan de allerlaatste kans te pakken om deze historische vergissing te voorkomen: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.” De fractievoorzitters: “Wij hopen dat ieder raadslid zich de vraag stelt of wat hier gebeurt goed is voor de stad. Het waterfront is het belangrijkste kapitaal van Hoorn, dat moet je niet verkwanselen voor een villaparkje, hoe mooi de huizen op zich misschien ook zijn. Coalitiepartij SP heeft al de moed laten zien tegen te gaan stemmen. Wij hopen dat meer partijen dat lef hebben en vooral hun eigen verkiezingsprogramma’s er nog eens op nalezen. Leg raadsleden op dit punt geen fractie- of coalitiedwang op, maar laat ieder raadslid in vrijheid stemmen. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.”

Hoornse Onafhankelijke Partij – Hoorns Belang