Hou de kroonjuwelen van de coalitie niet buiten de bezuinigingen!
Op 4 juni 2015 werden in de raadscommissie voorstellen besproken om per 2018 extra drie miljoen structureel te bezuinigen. Een loodzware opgave die zeer pijnlijke keuzes nodig maakt. Fractievoorzitter Robert Vinkenborg bepleitte alle uitgaven bij de deze bezuinigingsopgave te betrekken. Dit was bijdrage:
“Voorzitter,
Waar is nu de kracht van verbinding die deze coalitie met de mond belijdt? Hoorn moet zeer pijnlijke bezuinigingsmaatregelen nemen. Bovenop alle bezuinigingen in de vorige periode en nog eens voor 8,5 miljoen aan ombuigingen in de komende jaren, zijn wij helaas genoodzaakt om per 2018 taakstellend drie miljoen extra aan bezuinigingen in te vullen. Het valt het college grotendeels niet eens aan te rekenen, het is iets dat ons door de crisis gewoon overkomt. Het vet is van de botten en de keuzes die we moeten maken, worden steeds pijnlijker. Er is niemand hier in deze gemeenteraad die daar plezier aan beleeft. Wij delen deze pijn met elkaar.
De Hoornse Onafhankelijke Partij betreurt dat de eigen prioriteiten van het college buiten de voorliggende bezuinigingsvoorstellen worden gehouden. In de afgelopen tijd zijn de raad uitgaven voorgelegd waar helaas niet meer aan getornd kan worden. En dat valt het college wel aan te rekenen.
Als de coalitiepartijen er aan vasthouden de eigen kroonjuwelen buiten de discussie te houden, dan zitten wij er eigenlijk voor Jan Joker bij. Van een eerlijke, open gedachtewisseling over wat het beste is voor de stad, is dan geen sprake. Dan is het coalitieakkoord gewoon leidend en dat is het dan. Punt. HOP hoopt dat het zover niet komt. En doet een dringend beroep op de coalitiepartijen om echt alles bespreekbaar te maken en ook bereid te zijn te snijden in het eigen coalitie-vlees. Met alles bedoelen we ook de coalitieprioriteiten en de subsidies die we verstrekken. En zoniet dan is de oppositie hier alleen nog maar om ja of nee te zeggen op dit bezuinigings-lijstje van het college. En tot zover dan de verbinding.
Laat het zover niet komen.
Voorzitter,
HOP is niet tegen alle bezuinigingsvoorstellen, er zitten zaken bij waar wij ons in kunnen vinden. Hoewel het gaat om een klein bedrag vinden wij het afschaffen van de Nieuwjaarreceptie van grote betekenis en een helder signaal naar de samenleving dat het menens is. Daarbij wordt er dit jaar toch al meer dan genoeg gefeest en genetwerkt. Maar toch goed dat deze langgekoesterde wens van de SP en HOP nu eindelijk in vervulling lijkt te kunnen gaan. Een prachtige verbinding van Oud op Nieuw en tegelijk een mooi Hoorns afscheidscadeau voor de vertrekkende SP-leider Jan Marijnissen. Ik vertrouw er op dat de heer Van Straalen vanavond nog dit goede nieuws per telegram richting Oss stuurt.
Voorzitter,
De pijn zit in de lastenverzwaringen voor burgers en ondernemers. Oude Politiek. Je noemt het ombuigingen, hervormingen, bezuinigen, maar de burger betaalt gewoon de rekening. Parkeergelden gaan omhoog. Afvalstoffenheffing gaat mogelijk omhoog als straf voor wangedrag van enkelen. De toeristenbelasting komt terug en er wordt hongerig naar de OZB gekeken. En die mensen die geen geld hebben om de deur uit te gaan, wordt ook nog de vreugde ontnomen om in het weekblad de gemeentelijke informatie te lezen.
De digibeten kunnen het wel vergeten.
Dat een jaar na dato het college terugkomt op het raadsbesluit om de compensatie van de precario via de reclamebelastingen structureel af te bouwen, vinden wij op zijn zachtst gezegd niet netjes. De tekst van de kadernota over dit onderwerp vinden wij verwarrend. Is het niet gewoon echt de bedoeling wat er staat?: ondernemers laten bijdragen in de tekorten uit de opbrengsten van de reclamebelasting. Voorzitter, omwille van de tijd sluiten wij ons aan bij het pleidooi van de heer Loomans aan het begin van deze avond.
HOP wil alle uitgaven betrekken bij deze bezuinigingsopgave. Prima dat we kijken naar de raadsbudgetten, maar waarom dan ook niet naar de collegebudgetten? Graag een concreet antwoord op deze vraag.
Eigenlijk zouden wij als raad met deze opgave een kerntakendiscussie moeten voeren. Is het in stand houden van een museum of schouwburg wel een taak van de gemeente? Om gewoon maar wat willekeurige voorbeelden te noemen. Laten we het daar over hebben. Het college wil nog een keer met de kaasschaaf langs de subsidies, maar laten we ook eens de moed hebben een echte keuze te maken. Hoe pijnlijk en hard dat ook misschien is.
HOP legt u alvast een keuze voor.
Met alle waardering voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers vinden wij dat de subsidie van 267.000 euro aan Mak Blokwerk in geen enkele verhouding meer staat tot de pakweg 10.000 betalende bezoekers. In en rond Hoorn is er natuur zat. Natuureducatie is een taak van het onderwijs en geen taak meer van de gemeente. HOP wil daarom de subsidie aan Mak in twee jaar afbouwen naar nul. Die twee jaar gunnen we MAK om een oplossing te vinden. In die tijd moet het mogelijk te zijn om Mak te privatiseren en over te doen aan een particuliere ondernemer. Het liefst een ondernemer die ook weet hoe je op een goede manier kunt aansluiten op de markt. De grond zouden we kunnen verpachten of zelfs – met prestatieafspraken – gratis ter beschikking kunnen. Veel mensen van HOP zijn bereid mee te denken en te werken een transitie van MAK. En dit levert de gemeente op termijn een structurele bezuiniging op. Wij moeten keuzes maken, die zijn nooit leuk. Wij blijven kansen zien voor MAK maar niet met een subsidie van 26 euro per bezoeker. De situatie is uitzichtloos. Als we het zo laten hangt MAK over tien jaar nog aan de subsidiekraan en blijft aankloppen voor achterstallig onderhoud en andere kosten. Een doorstart met marktpartijen kan wel eens precies de frisse douche zijn die nodig is. Zet er trekkershutten neer, een terras voor passanten, combineer het met stadslandbouw, het maakt niet uit: maar ga op eigen benen staan.
Wij komen bij de behandeling van de kadernota met een motie die u zal vragen de subsidie aan MAK over uiterlijk 2 jaar stop te zetten.
Ook beraden wij ons nog op alternatieve bezuinigingsvoorstellen.
Tenslotte willen wij het college nog een concrete vraag stellen. Een motie om het budget van Puur Hoorn – waarvan wij ons blijven afvragen of het zinvol besteed geld is – te halveren heeft het hier niet gehaald. Is het college bereid ons desalniettemin een voorstel te doen om ook iets op dit mega-budget te minderen en zo voor welk percentage dan wel?
Tot zover onze eerste termijn