Hoorn, gemeenteraad 20 mei 2014: beschouwing coalitieakkoord HOP“Voorzitter, collega raadsleden, college.Ook wij wensen deze coalitie veel succes.
Echter, waar anderen rondedansjes doen zijn over deze coalitie, zijn verdrietig, verbaasd en zwaar teleurgesteld. En boos.
Spijtig genoeg zal de Hoornse Onafhankelijk Partij niet deelnemen aan een coalitie. HOP won de meeste stemmen en kon samen met de ervaren fractie van de HSP met vier zetels steun geven aan een ijzersterke, zeer ervaren en kundige wethouderskandidaat.We kregen twee gesprekken in de informatieronde met alleen de PvdA. En dat was het: andere partijen hebben wij niet gezien, laat staan gesproken. Drie dagen na ons laatste gesprek lazen wij in een persbericht dat er afgekoerst werd op deze coalitie. Voor ons en onze kiezers volstrekt onbegrijpelijk.We zijn gestuit op een muur van wantrouwen. Onbekend maakt onbemind. De kaarten bleken allang. Onze uitgestoken hand is niet aangenomen.

De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft veel mensen die anders thuis waren gebleven over de streep getrokken om te gaan stemmen. “Zie je wel dat het geen enkel nut heeft.” Dit soort en hardere reacties zijn in de afgelopen tijd als een lawine over ons heen gekomen.

Begrijpelijk.

Vier jaar geleden was er het toegangsuur dat niemand wilde. En nu is het deze coalitievorming vergroot de kloof tussen kiezers en politiek. Wat het zo wrang maakt is het kiezersbedrog van D66 door alle coalitiepartijen wel beloond is met het pluche.
Kiezersbedrog! D66- lijsttrekker en nu fractievoorzitter, de heer Helling, zei in de campagne keer op keer niet in een coalitie te gaan zitten die het tunnelbesluit niet zou uitvoeren. De landelijk media zouden zelfs naar Hoorn komen als D66 die draai zou maken. Maar kijk eens aan: daar zitten ze.

Enkele uitspraken van de heer Helling tijdens de campagne. Ik citeer.
Citaat 1: “D66 zal niet deelnemen aan een coalitie die het terugdraaien van besluiten van de vorige gemeenteraad tot hoofdpunt van beleid maakt. < Het zijn democratisch genomen besluiten en we kennen de ongeschreven regel van ‘continuïteit van besturen’. Ik denk dat ik daarmee klare wijn heb geschonken?” >
Citaat 2: “Besluiten niet uitvoeren of terugdraaien is bij ons niet aan de orde. Dus als dit coalitiedeelname onmogelijk maakt, dan zij dat zo.”

En dan de derde van velen uitspraken: “Zoals gezegd zullen wij NIET deelnemen aan een coalitie die de tunnelplannen niet gaat uitvoeren.”
Klare wijn? Waar is de landelijke pers? Nogmaals uw woorden mijnheer Helling: “Zoals gezegd zullen wij niet deelnemen aan een coalitie die de tunnelplannen niet gaat uitvoeren.” En wat zien we vandaag.

Holle woorden, waar u in de openbare coalitieonderhandelingen nog trots veronderstelde dat uw winst te danken is aan uw pro tunnelstandpunt.

De draai van D66, dit kiezersbedrog, schaadt het aanzien van de politiek. De kloof wordt nog groter. En dat is het grootste verlies. Hoeveel woorden D66 ook nog gaat gebruiken om dit recht te praten. Wat nou democratiseringsagenda?
Maar goed, de landelijke partijen weten kennelijk alles beter dan de lokalen. HOP moet zijn plaats weten. Die kennen we nu.
Niet de vernieuwing van de Hoornse Onafhankelijke Partij is omarmd, maar vol overtuiging de oude politiek van D66. Het is niet te bevatten. Net zomin als dat wij het in deze financieel moeilijke tijd begrijpen dat er gekozen is voor vijf fulltime wethouders. Wij hadden graag meer soberheid gezien.

“Ah jongen zo werkt het nu eenmaal.” Bij dat cynisme leggen wij ons niet neer.

En nu vraagt deze coalitie dus het vertrouwen van de raad.
Voorzitter,
Wij zetten de teller op nul. Want hoe kunnen nu weten wat deze mooie woorden nu echt waard zijn. Dus per voorstel geven we ons oordeel. Noem dat van mijn part constructief, maar op voorhand wordt er door de HOP geen krediet verschaft aan deze merkwaardige coalitie.

Dat krediet kregen dik 2100 kiezers van HOP en ruim 1500 van de HSP ook niet.

HOP verwacht nu wel dat de fractie van D66 straks dan ook echt zelf het besluit om de tunnel niet aan te leggen steunt. Want moeten wij voor de bühne nu het gezicht van D66 gaan redden? U haalt zelf uw hete kastanjes maar uit het vuur – u neemt zelf maar 100% de verantwoordelijkheid voor dit akkoord, voor uw draai. Het liefst krijgen we vanavond al duidelijkheid op dit punt. Gaat D66 voor het afblazen van de tunnel stemmen?
We zijn zeer benieuwd.
En dan komen we later nog wel te spreken over de vraag of in dit akkoord TunnelNee een TunnelStraks is geworden. TunnelStraks? Ja die nieuwe weg zou naar ik vrees heel gewoon de Carbasiusweg zal gaan heten. En wat is met er de verplaatsing van het busstation gebeurd? We zijn op onze hoede.
Voorzitter, ik rond af met een citaat. Ik veranderde hierin alleen maar het woord ‘land’ in ‘stad’ Een oud citaat maar toch dat precies duidelijk maakt waarom de Hoornse Onafhankelijke Partij het politiek strijdtoneel heeft betreden en wat onze missie is. Hierin zit ook onze teleurstelling en boosheid besloten over dat en hoe we zijn af geserveerd. Niet voor ons zelf, maar voor onze kiezers die op meer en beter hadden gehoopt.

Ik citeer D66-oprichter en politiek vernieuwer Hans van Mierlo.

“Wij waren ongerust.
Over de politieke situatie in onze stad.
Over de verwarring en ondoorzichtigheid.
Over de tanende invloed van de kiezer.
Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels.
Over de onbeweeglijkheid en verstarring van het partijenstelsel.”

Woorden, die 50 jaar later nog steeds waar zijn helaas. En waar dit D66 ver vanaf is gedwaald.
Maar het werkt en wordt beloond.

Ik dank u.”
Robert Vinkenborg – fractievoorzitter HOP (een klein deel van de tekst kon ivm tijdgebrek niet worden uitgesproken).