VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

ACTUEEL

,

Sociale woningbouw in De Toren misschien mogelijk

Dit blijkt uit antwoorden op vragen die HOP aan B&W heeft gesteld. De vragen en antwoorden vindt u hier:  Illustratie:  Scholtens
,

Flexwonen: HOP gaat niet door coalitie zelf veroorzaakte rotzooi opruimen

'Echte oplossingen voor spoedzoekers steunen we graag' Het heeft voor HOP geen zin om discussie te voeren als de uitkomst al vooraf vastligt. Daarom maken we even pas op de plaats. Echte oplossingen ondersteunen wij graag. De partij leent…
Onze ouderen
,

Zorgen voor ouderen doen we samen - om te beginnen met de HSP

Zorg voor ouderen moet je niet politiek maken, dat moet je gewoon goed regelen. HOP zoekt daarvoor nadrukkelijk de verbinding met andere partijen. Samen met de Hoornse Senioren Partij (HSP) wil HOP het goede voorbeeld geven met een gemeenschappelijk…